23/05/2022

Endelig tid for Årssamling!

Det var en stor glede for FI Næringshage og kunne invitere våre målbedrifter til en hyggelig ettermiddag her i Vanvikan. Med et spennende program som omhandlet alt fra oppdrett av sjøpølser til rekruttering av båtmekanikere, lå alt til rette for en fin og sosial dag. Seks av våre målbedrifter fikk presentere sin bedrift og sine prosjekter.

Kine er tilbake som leder for FI Næringshage etter endt fødselspermisjon og fikk gleden av å åpne samlingen med en presentasjon av næringshagen og hva som har skjedd den siste tiden. Det har vært høyt aktivitetsnivå hos våre målbedrifter, og FI Næringshage har hatt gleden av å være involvert i mange spennende prosjekter sammen med bedriftene. Stikkord er tilgang til nye marked, tilgang til finansiering, prosjektutvikling, bærekraft og sirkulærøkonomi. Næringshagen har pt. 55 målbedrifter, og er opptatt av å skape gode møteplasser for bedriftene som arena for nettverksbygging og samarbeid. Siden 2021 har FI Næringshage vært plassert på høyeste tilskuddsnivå hos SIVA som én av fem næringshager i Norge og det er takket være målbedriftene sier Kine.

– Kundetilfredsundersøkelsen som sendes ut en gang i året er en veldig viktig faktor for hvordan vi scorer hos vår oppdragsgiver, og det er gledelig at vi får så gode tilbakemeldinger. Å være på høyeste nivå gir oss mulighet til å fortsette å holde et høyt aktivitetsnivå mot våre bedrifter. Vi setter stor pris på at våre målbedrifter tar seg tid til å svare på denne, og jeg vil med det samme oppfordre dere til å gjøre det når den kommer i år også.

Kine Kilen, Leder i FI Næringshage

Omstillingsprogrammet inn i sitt siste år
I 2016 ble Omstillingsprogrammet etablert i Indre Fosen. Arbeidet skulle bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, skape et mer robust og variert næringsliv, og øke utviklingsevnen hos næringslivet og kommunen. Nå er programmet inn i sitt siste år. Og da er det naturlig å spørre seg; Er Indre Fosen ferdig omstilt? Nei, sier leder i Omstillingsprogrammet, Thomas Bergo.

– Indre Fosen er langt i fra ferdig omstilt, men det er på god vei. Programmet har bidratt til at en prosess er satt i gang, så nå er det mer opp til næringslivet og kommunen å fortsette i dette sporet. Det er viktig å jobbe helhetlig med å gjøre Indre Fosen til en attraktiv bo- og arbeidssted.

Thomas Bergo, leder for Omstillingsprogrammet

Verdien av lokal bedriftshelsetjeneste
Fosen HMS ble etablert i 2021, med næringslivet som eiere. Det første året har blitt brukt til å skaffe medlemmer, og nå i 2022 nærmer medlemsmassen seg 200 bedrifter. Fosen HMS har kompetanse på mange felt og bistår blant annet med førstehjelpskurs, vaksinering, i arbeidsulykker og mye mer.

– Vi er opptatt av å fremme lokal tilhørighet. Flere av våre tjenester kan man få digitalt av andre leverandører, men vi legger mye i at vi har lokale folk som kjenner næringslivet og som kan være på plass innen kort tid. Da blir man godt kjent med sin bedriftshelsetjeneste, og blir tryggere på å bruke oss, sier John Stene, daglig leder i Fosen HMS.

Rekruttering i en utfordrende bransje
Som hos mange andre bransjer er det også rekrutteringsutfordringer innenfor mekanikerfaget. Stadsbygd Båtsenter er Midt-Norges ledende båthotell- og verksted, og har hatt stor pågang siden oppstarten i 2006. De er nå 13 ansatte og godkjent lærebedrift, men har fortsatt stort behov for flere ansatte med kompetanse.

I 2018/2019 startet vi prosjektet «Strategi for rekruttering av kompetent arbeidskraft». FI Næringshage bidro med å skrive søknad til Omstillingsprogrammet, som ga tilskudd til forprosjektet. Nå har vi kommet et steg videre i prosessen og jobber mye med å informere skolene, elevene, lærerne og foreldre om yrkesretningen. Det er viktig at næringslivet er frampå nå for å vise frem hvilke yrker vi kan tilby her i kommunen, for det finner de ikke ut av seg selv, sier Gry Ellevset i Stadsbygd Båtsenter.

Tranformasjon av et monopol

– Strøm er ikke det det en gang var. Før kom alle inn i lokalene våre for å snakke om strøm. Da snakket vi om å ekspedere kundene, nå må vi drive med salg for å få kunder.

Per Arne Sæther

Mye har skjedd innenfor denne bransjen de siste årene, og mye har endret seg betraktelig. Rissa Kraftlag er likevel opptatt av å være en lokal verdiskaper, og har følgende visjon: Vi skal gjennom solid etisk forretningsdrift og stort samfunnsansvar være en generator i lokalsamfunnets utvikling. Visjonen skal bidra til næringsutvikling, bolyst, infrastruktur og arbeidsplasser, sier Per Arne.

Oppdrett av sjøpølser
Man kan faktisk være både ektefeller og partnere i arbeidslivet. Det viser grunnleggerne av det nye selskapet Seamore. Selskapet er i gang med å etablere seg i Vanvikan, og har mottatt støtte for å sette i gang prosjektet som går ut på oppdrett av sjøpølser på land. Sjøpølser er en stor delikatesse i Asia, så målsetningen er å kunne eksportere dit med tiden.

– Vi er fortsatt i startfasen og vi lærer mye på veien. Det er veldig spennende å lære om hvordan sjøpølsene oppfører seg fra de blir født til de vokser opp, og hva som skjer når man skal drive oppdrett på de. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med dette.

Ann Kristin Bakken

Bærekraftige lyskilder
CTM Lyng er nå i gang med å utvikle verdens første sirkulærøkonomiske downlight og belysningsserie for bolig og kontorbygg. CircuLine – grønt lys for miljøet – er designet for sirkularitet og er 100 % gjenbrukbart.

– Målet vårt er at når solen går ned den 26. mars 2023, er det ikke bare mulig å slå av lyset for å spare strøm, men også å gjøre det med en lyskilde som er bærekraftig og konstruert for sirkulærøkonomi, sier Ståle Sund, produksjonssjef i CTM Lyng.

Millioninvestering for MSP
Våren 2023 kommer en Buffoli Trans-Bar maskin til 17 millioner kroner til MSP. Dette er en investering som vil sikre det framtidige samarbeide med Oras, som er den største kunden i dag, ved å kunne tilby serieproduksjon i store volum på komplekse deler. Det vil også øke kapasiteten, sikre arbeidsplasser og bedre konkurranseevnen til selskapet.

– Og kanskje like viktig vil det skape bedre trivsel på arbeidsplassen. De ansatte gleder seg allerede til maskinen er på plass, og jeg ser bare positivitet hos de ansatte på denne investeringen. Vi hadde ikke klart dette uten bistand fra FI Næringshage, Omstillingsprogrammet og Innovasjon Norge. Nå gleder vi oss til vi får den på plass, sier daglig leder Terje Hølås.

Mål om salg i 2022

Siden 2018 har Autoagri jobbet med å utvikle en autonom redskapsbærer som kan erstatte mye av oppgavene til dagens traktor. Nå er målet å få det første salget i løpet av året.

– I første omgang sikter vi oss inn på nisjemarkeder som flyplasser og forsvaret. Der kan den kjøre på innesperret område og slå gress. Etter hvert ønsker vi naturligvis å komme oss inn på landbruk. Men det krever mange flere funksjoner for at den skal fungere i landbruket, så det er fortsatt under arbeid, sier daglig leder Jostein Sandvik.

FI Næringshage takker så mye for alle de spennende foredragene vi fikk se på årssamlingen, og for alle som deltok. Vi gleder oss allerede til vi møtes igjen neste år!

Del innlegg: