07/02/2023

Ken ansatt som ny rådgiver i FI

Ken Flydalen kommer fra Rolls Royce Electrical Norway AS der han jobbet som prosjektleder for utvikling av elektriske fremdriftssystem til luftfarten. Han har en mastergrad i maskinteknikk fra Lunds Universitet i Sverige. Masteroppgaven ble gjennomført på Siemens Energy og ble til en ansettelse som beregnings-/utviklingsingeniør i Siemens Energy i 2009.

– Jeg har et stort engasjement for grønn omstilling og en fremtid der ny teknologi hjelper oss å kutte utslipp, uten at vi skal være nødt til å kutte i levestandarden vår.

Det sier Flydalen, som i januar starter i stillingen som rådgiver og prosjektleder i Fremtidens Industri (FI). som er innovasjonsselskapet som støtter Renergy og andre sentrale klynger.

– I Siemens jobbet jeg i nesten ti år med utvikling av gassturbiner for strømproduksjon i forskjellige roller som beregningsingeniør/programmerer, prosjektleder og sjef, forteller Flydalen.

En del av RENERGY-teamet

I FI vil Flydalen være en sentral del av teamet i RENERGY.

– I RENERGY skal jeg blant annet jobbe med å bygge opp en samkjørt satsing på grønn luftfart i Trøndelag. I tillegg vil jeg være rådgiver innen energiområdet, og jobbe med prosjektledelse og produktutvikling, sier Flydalen.

Overgangen fra fossil energi til fornybar energi er et tema som Flydalen er sterkt engasjert i.
– Norges gode tilgang på grønn strøm som kan brukes på en smart måte for et mer integrert og smartere el-system. Det vil bidra til store utslippskutt og lave stabile priser, som igjen bidrar til forutsigbarhet for norsk industri og fortsatt utvikling, sier Flydalen.

Del innlegg: