16/02/2023

Åpenhetsloven angår også små og mellomstore bedrifter

30. juni er siste frist for bedrifter å offentliggjøre redegjørelse av sin aktsomhetsvurdering – som åpenhetsloven nå pålegger dem å gjennomføre. Men hvilke bedrifter gjelder loven for? Og hva innebærer en slik redegjørelse?

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger bedrifter å utføre en aktsomhetsvurdering, redegjøre for aktsomhetsvurderingene, og svare ut informasjonskrav.

(Les mer om hva en aktsomhetsvurdering er nederst i saken).

– Det å kartlegge og gjennomføre en risikovurdering i egen bedrift, er ikke noe nytt for norske selskaper. Det som nå er nytt, er at man også skal gjøre det nedover i leverandørkjeden.

Det fortalte advokat Maria Elena Kvalen i advokatfirmaet SANDS under et frokostmøte arrangert av FI Næringshage.

– Leverandørkjeden er alt fra råvarestadiet, fram til det produktet dere som bedrift leverer. Selger du for eksempel ei t-skjorte i Norge, må du gå helt tilbake til bomullsplantasjene å kartlegge. Det kan bli et betydelig antall underleverandører som man skal gå inn å risikovurdere, forklarte Kvalen.

– Men det er ikke forventet at man skal kunne risikovurdere alle med en gang, la Kvalen til.

Gjelder større virksomheter

Åpenhetsloven gjelder i første omgang større bedrifter. Hos lovdata beskrives lovens virkeområde slik:

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Hva som regnes som «større virksomheter», beskrives i loven slik:

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner

2. balansesum: 35 millioner kroner

3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

– Her er det viktig å huske at morselskap og døtre skal sees som ett, sa Kvalen.

Viktig også for mindre virksomheter

Selv om loven gjelder for det som defineres som «større virksomheter», bør bedrifter som ikke omfattes av loven være oppmerksom på den.

– Åpenhetsloven er svært relevant for bedrifter som ikke er direkte berørt av den, påpekte Kvalen.

– I offentlige anbud blir det stilt krav om at det er foretatt aksomhetsvurderinger. Underleverandører vil derfor i større og større grad oppleve at de får spørsmål fra kundene sine om aktsomhetsvurdering, selv om de etter loven ikke er pålagt det. Bedrifter som er underleverandører, må derfor være forberedt på å kunne svare på slike spørsmål når de skal inngå kontrakter med større selskap. Virke har også gått ut og sagt at dette er noe alle bør forberede seg på, fortalte Kvalen.

Åpenhetsloven gjelder også en bedrifts forretningsforbindelser.

– Det kan for eksempel være de som leverer kontorlokaler, kontorrekvisita, kantinetjenester og vaktmestertjenester. Loven gjelder derfor ikke bare de som er direkte underleverandører til et selskaps produkt, forklarte Kvalen.

Alle kan be om informasjon

I åpenhetsloven er det også en egen paragraf om rett til informasjon. I praksis betyr den at hvem som helst kan be om informasjon om din bedrift, og har krav på å få det de ber om (med visse unntak).

– Loven sier at «enhver kan sende forespørsel til en virksomhet og be om informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser». Dette gjelder både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr, forklarte Kvalen.

– Denne informasjonen er virksomheten pliktig å gi, og du har tre ukers frist til å svare. Det er også viktig at informasjonen skal være skrevet på en forståelig måte, la hun til.

Retten til informasjon gjelder fra 1. juli i år.

– Bakgrunnen for innføring av informasjonsplikten er å bidra til at forbrukerne tar gode valg, sa Kvalen.

– Dette vil også bli en god kilde til informasjon for journalister, la hun til.

Aktsomhetsvurdering

Forbrukertilsynets hjemmeside finner du mer informasjon om åpenhetsloven. De forklarer en aktsomhetsvurdering slik:

En aktsomhetsvurdering er en internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer faktisk og potensiell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Ønsker du mer informasjon om åpenhetsloven og hvordan din bedrift bør forholde seg til loven, ta kontakt med FI Næringshage.

Du kan også lese mer om åpenhetsloven hos lovdata.no eller forbrukertilsynet.no

Del innlegg: