06/02/2023

– For oss var det full match

Da Frøy-gruppen trengte flere folk, tok de en sjanse på trainee-ordningen og på en kandidat med en annen bakgrunn enn det de tradisjonelt ville valgt. Det har de ikke angret på.

En trainee er en person som er ferdig utdannet med bachelor eller master, og som er klar for arbeidslivet. Hver vår legger traineene ut søknad og CV på en felles portal. Denne portalen får bedrifter som er medlem av trainee-ordningen tilgang til, og kan lete etter passende kandidater.

– Vi hadde behov for folk, og ville gjøre et forsøk på å finne kandidater gjennom trainee-ordningen. Vi tok derfor kontakt med Silje Groven i iNam. Der fikk vi veldig god hjelp til å finne riktig kandidat.

Det forteller Andreas Moe i Frøy Gruppen

I Trøndelag er det sju trainee-koordinatorer som har ansvar for hvert sitt geografiske område. Dette for å sikre en god oppfølging av både traineene og de lokale bedriftene. I 2022 ble Trainee Fosen etablert, hvor Anniken Fjeldvær i FI Næringshage er koordinator.

– Da vi gikk gjennom søknadene og CVene var det ingen som hadde den bakgrunnen vi tradisjonelt ville valgt. Vi tok likevel sjansen, og valget falt på ei som hadde master i europastudier, forteller Moe.

Det viste seg å være veldig lurt.

– Vi var veldig spent på om dette var noe for oss, men det viste seg å være full match for oss, sier Moe.

Mye kompetanse

Frøy Gruppen valgte også å ansette enda en trainee. Dette var en kandidat som var utdannet innen biologi, og som fikk jobb i deres fiskevelferdsavdeling.

– Vi har veldig god erfaring med begge våre traineer. De er begge høyt kompetente, og de gikk rett inn i rollene sine her hos oss, forteller Moe.

Selv om Trainee-ordningen var helt ny for Frøy-gruppen, forteller de at prosessen har vært enkel.

– Vi har fått svært god hjelp fra de lokale trainee-kontorene, og prosessen var veldig oversiktlig, sier Moe.

– Det bør også nevnes at nivået på søknadene og CV-ene vi så, var langt over det vi ser når vi kjører vanlige jobbutlysninger, legger Moe til.

Begge parter får god oppfølging

Gina Berre er i dag trainee hos Høylandet Auto, og jobber som bilselger.

– Da jeg så stillingsutlysningen til Høylandet Auto, var det to faktorer som var avgjørende for at jeg søkte på stillingen. For det første så la de i annonsen vakt på personlige egenskaper, og for det andre var det at det var en trainee-stilling, forteller Berre.

– Jeg hadde på forhånd hørt mye bra om det å være trainee, og at man som trainee får veldig god opplæring, legger hun til.

Berre har nå vært trainee hos Høylandet Auto i et år.

– Jeg har ikke angret. I tillegg til at jeg har fått veldig god opplæring, har det vært veldig verdifullt å bli koblet opp mot andre traineer og trainee-nettverket, sier Berre.

Hun trekker også fram at det ikke bare er traineen som får oppfølging, men også bedriften.

– Bedriftene får bistand til å følge opp sine ansatte på en god måte, noe som er positivt for alle parter, sier Berre.

Kveldsøkonomi

Olin Steinsvik er kontaktperson for trainee-ordningen i Rørosregionen Næringshage. Hun fant selv veien til Røros gjennom en trainee-stilling. Hun har derfor erfaring med trainee-ordningen fra begge sider av bordet.

– En ting som er viktig å huske på, er at ansatte også skal ha et liv etter jobb. Som arbeidsplass har man bare ansvar for de ansatte når de er på jobb, men det er en veldig god investering å legge til rette for at de ansatte også har det bra utenfor jobb, sier Steinsvik.

Hun kaller dette for kveldsøkonomi. Å få til en god kveldsøkonomi trenger ikke være vanskelig eller arbeidskrevende for arbeidsgiver.

– Det viktigste er å tenke på hvordan man kommuniserer rundt det sosiale. Fotballtreninger og korøvinger er kanskje veldig synlige tilbud for de lokale, men det er ikke nødvendigvis det for nyinnflyttede, sier Steinsvik.

– Det er noe så enkelt som å i stede for å si at «nå starter korøvingene igjen», så forteller man hvor det skjer, når det skjer, og hvem aktiviteten passer for. Dette er informasjon som er selvsagt for de lokale, men ikke for de nyinnflyttede, forklarer Steinsvik.

Hun råder også bedrifter som vurderer å få, eller allerede har traineer, om å snakke sammen.

– Motivasjon nummer én for traineer er å få en jobb. Motivasjon nummer to er å ikke være alene, og at de har noen på rundt samme alder og som er i samme situasjon. Det er derfor bare en fordel om det er flere traineer i samme område, sier Steinsvik.

Ta kontakt

Har du spørsmål om Trainee-Fosen? Eller lurer på om dette kan være noe for din bedrift? Ta kontakt med FI Næringshage for en uformell samtale.

Del innlegg: