29/03/2017

Forskningsrådet har lansert nyttig verktøy for prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelser kan være tid- og ressurskrevende, men en god prosjektbeskrivelse vil gjøre at du stiller sterkere ved søknad om midler, samt at det vil kunne sikre bedre prosjektgjennomføring og -resultater.
Derfor har Forskningsrådet laget en mal for hvordan man kan sikre en god prosjektbeskrivelse.

For å lese mer om malen se HER.

Del innlegg: