08/03/2017

Vannbehandling i byer og i havrommet

Medlemmene fra NCE Aquatech Cluster sto for mye av innholdet på Vannbransjen Innovasjonskonferanse 7. mars 2017 i Oslo. Tema for konferansen var ”Smarte Byer” og ”Havrommet”, som er to sentrale og fremtidsrettede satsingsområder for mange som jobber med vannteknologi.

Gaute Moldestad fra Inrigo AS var møteleder, og loset forsamlingen godt gjennom dagens plenumssamling. I tillegg kom det meget gode innlegg fra Per Brunsvik i NOFIMA, Viggo Bjerkelund Inrigo AS og Øysten Selen i Smøla Klekkeri og settefisk AS.

De 110 deltakerne fikk høre om:

 • Miljødirektoratet som pådriver for innovasjon gjennom offentlig pålegg, forskrifter. Grønt skifte og blå vekst med fokus på havstrategien.
 • Innovasjon Norge sine 6 satsingsområder med fokus på Smarte Byer og Havrommet
 • Vår Vannmann på Stortinget, Kjetil Kjenseth fra Venstre, kom med siste nytt fra Stortingets vanngruppe. Statens Rolle: Rammesetter, aktør og risikotaker
 • Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune sine 5 utfordringer; 1)No Dig 2) Vannlekkasje reduksjon/deteksjon 3) Overvannshåndtering i praksis 4) Energieffektivisering av vann- og avløpssystemet 5) VA kritisk infrastruktur ifm sikker og robust IKT-håndtering
 • NOFIMA/CTRL Aqua pekte på Framtidens innovasjoner i oppdrett, der oppsummeringen er at skillet mellom ”settefisk- fasen” og ”matfiskfasen” viskes ut i framtiden
 • Kommunene vil få en nøkkelrolle i Smarte Byer
 • I tillegg fikk vi korte konkrete innlegg med erfaringer, suksessfaktorer, hindringer og gode råd fra 3 innovasjonsprosjekter – Hvordan fikk vi det til og hva er de største utfordringene? I prosjektene DIVA (Norconsult), DESSIN (Viggo Bjerkelund, Inrigo AS) og Slam fra settefisk-avfall eller ressurs (Smøla klekkeri og settefiskanlegg AS).

Etter plenumsdelen ble det gjennomført work-shops med 4 ulike tema:

 1. NO-Dig-Separering v/Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
 2. Sensorer for online deteksjon av mikrober i råvann, behandlet vann og badevann v/Nedre Romerike Vannverk (NRV)
 3. Deteksjon av lekkasjer ved rørinspeksjon v/Tromsø kommune
 4. Smarte systemer i vannbransjen – hva er potensialet? v/Norsk Vann.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NCE Aquatech Cluster, Norsk Vann, Vannforsk, Clean Water Norway, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet.

Foto: Kjetil Furuberg.

Del innlegg: