26/04/2018

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Veikartet viser det strategiske grunnlaget for forskningsrådets tenkning og prioriteringer, og gir en presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer.

I 2010 kom den første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Siden da har veikartet blitt oppdatert etter hver utlysning av midler i regi av Forskningsrådet gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Denne utgaven er den fjerde oppdateringen av veikartet. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 underbygger anbefalingene i Verktøy for forskning – Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur om å opprettholde investeringsvolumet og sørge for langsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur i årene som kommer.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 har to hoveddeler:

  1. En beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier.
  2. En presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen i 2016 eller tidligere utlysninger, eller er vurdert som støtteverdig av Forskningsrådet.

En del av forskningsinfrastrukturen er åpen og tilgjengelig for alle interesserte, og brukerne betaler for anvendelse av utstyret og støttefunksjoner.

Se veikartet del 1 og del 2.

Del innlegg: