26/04/2018

Har du prosjekt på gang der du ønsker SkatteFUNN-midler? Kom og skriv SkatteFUNN-søknad sammen med oss

Vi følger opp suksessen fra 2017 med SkatteFUNN-workshops og rådgivning fra Fosen Innovasjon til utarbeidelse av søknader. Fjorårets søknader resulterte i potensielle skatterefusjoner på opptil 11,5 millioner kroner!

Vi vil den 23. mai gi en innføring i plenum og stille våre lokaler til rådighet for arbeid med søknadene. Vi vil være tilgjengelige for spørsmål hele dagen. Ta med PC!

Det forutsettes at deltakerne har med konkrete case for sin bedrift da søknaden skal skrives i workshopen.

Pris: 4.500,- pluss mva. Deltagere som har behov for det, vil få tilbud på individuell oppfølging i etterkant.

23. mai kl. 09:00 – 15:00, Verkstedvegen 4, Vanvikan

Bedrifter kan få støtte i form av skattefradrag til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som skal føre til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, eller forbedret funksjonalitet og brukeropplevelse for en kjent løsning. Terskelen for å bruke SkatteFUNN-ordningen er lav så lenge resultatet har nyhetsverdi, er nyttig for bedriften og kan beskrives som et prosjekt med tydelige mål og en plan for aktiviteter og fremdrift.

Man kan få skattefradrag på både timer, innleid hjelp og andre utgifter. Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få dekt 20 % av prosjektkostnadene gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få dekt 18 %. Det er ikke pålagt å leie inn FoU-personell eller å samarbeide med andre bedrifter, men det er fullt mulig! Bedriften behøver heller ikke å gå med overskudd for å få støtte.

Støtte kan søkes til prosjekter som allerede har startet, med tilbakevirkende kraft helt tilbake til januar 2018. Prosjektene varer normalt i 1 – 3 år.

Mer informasjon om ordningen på www.skattefunn.no

 

Del innlegg: