16/04/2018

– Det finnes ikke noe du ikke kan få laget i Indre Fosen!

De fire industribedriftene MSP AS, Lycro AS, CNC Produkter AS og Haandfast AS i Leksvik ligger tett sammen geografisk, og jobber også tett mot hverandre i hverdagen. De inviterte med hjelp av Fosen Innovasjon og NTNU Bridge 25 studenter fra 2. året Designfag (Industriell design) ved NTNU til Leksvik for å vise frem den unike industrikompetansen og det gode samarbeidsmiljøet i Indre Fosen kommune.

Dagens første stopp var hos Lycro der Terje Aunan, markedssjef i MSP, ønsket studentene velkommen på vegne av industriklyngen. – Indre Fosen kommune er den kommunen i Midt-Norge som har størst konsentrasjon av teknologibedrifter i forhold til antallet innbyggere, fortalte Aunan til studentene som var på Fosen for første gang.

I dagens første del fikk studentene bedriftspresentasjoner på løpende bånd.
Daglig leder i Lycro, Alvin Berg, fortalte om bedriftens miljøfokus gjennom jobben med å erstatte engangsemballasje med ombruksprodukter og hvordan Leksvik har blitt et tyngdepunkt i Norge på plaststøyping.

Daglig leder i MSP, Terje Hølaas, gikk raskt igjennom bedriftens historikk fra oppstarten av Leksvik Edelmetall i 1958, via oppkjøp av Oras i 1985 og Oras sin beslutning om å legge ned produksjonen i 2010, til dagens produksjon med maskinering og overflatebehandling. -Vi mener at styrken til Leksvikindustrien ligger i et tett og godt samarbeid, og vi unner hverandre suksess. Det er dette som er bakgrunnen for at vi sammen inviterte dere hit i dag, fortalte Hølaas. Han informerte videre om den komplementære kompetansen til bedriftene som gjør industrien i kommunen til en totalleverandør. – Det finnes ikke noe du ikke kan få laget i Indre Fosen, avslutter Hølaas.

Økonomisjef i CNC Produkter, Kjell Åsmund Rosvold, og driftsingeniør Gunnar Sørli, fulgte opp med skryt av NTNU og alle gode ideene som springer ut derfra da flere av CNCs kunder er direkte utspring fra universitetet. Bedriften har opparbeidet seg en svært høy kompetanse på maskinering og ser at de derfor kan ha mye gode innspill tidlig i prosessen når det gjelder utvikling, design og valg av materialer. Rosvold oppfordret derfor designstudentene til å involvere eksterne partnere når de jobber med produktdesign.

Dagens siste bedriftspresentasjon kom fra Jostein Sandvik i Haandfast. Sandvik som har lang og bred industriell erfaring kom med en appell til studentene når de skal søke sin første jobb. – Ikke søk dere til de store, kjente bedriftene. Begynn i små- og mellomstore bedrifter! Her har dere en helt annen påvirkningskraft, mulighet til å forme egen arbeidshverdag og får varierte arbeidsoppgaver.

Neste post på programmet var omvisning i produksjonslokalene til Lycro, CNC Produkter og MSP.

-Dette er midt i blinken! fortalte førsteamanuensis ved Institutt for design, Jon Herman Rismoen, under omvisningen hos Lycro. Studentene jobber for øyeblikket med en oppgave på plaststøyping og fulgte derfor ivrig med da produksjonsansvarlig Rune Sve Rian viste de rundt i produksjonen. Det var ikke mangel på spørsmål, men heller ikke mangel på gode svar.

Også returen til NTNU ble benyttet til nettverksbygging da Terje Aunan i MSP og Kine Kilen i Fosen Innovasjon hoppet på bussen sammen med studentene for å fortelle hva industribedriftene sammen med Fosen Innovasjon kan tilby.

Rune Sve Rian (i front) svarer godt på spøsmål fra en interessert student.
Hos Lycro.
Flere av studentene var nysjerrig på hva CNC Produkter gjør med restmaterialet.
Hos CNC Produkter
Terje Hølaas i MSP under omvisning i bedriftens produksjonslokaler.

Del innlegg: