30/04/2018

5 millioner til forundersøkelser – bærekraft som konkurransefortrinn

Forskningsrådet planlegger å lyse ut 50 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon for å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet. Målet er at næringslivet skal gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn og utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i bærekraftutfordringene. Det handler om å ta samfunnsansvar – ta bærekraftige valg i utvikling av egen virksomhet og om å skape verdier som møter samfunnets behov for mer klima og miljøvennlige produkter og løsninger.
For å få midler til sitt prosjekt må man først nå opp i konkurransen om støtte til en forundersøkelse. Prosjekter som har gjennomført forundersøkelsen kan søke om støtte til et hovedprosjekt i februar 2019.

Hva: 5 millioner til forundersøkelser av prosjekters om bidrar til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon, maksimalt 250 000 kroner pr. prosjekt. Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, og skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Når: Søknader kan sendes inn løpende.
Siste søknadsfrist er 13. juni 2018 kl. 13.00.

Hvem kan søke: Bedrifter, bedriftssammenslutninger,næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer.

Informasjonsmøte og idémyldring: 15. mai kl. 10.00
hos Forskningsrådet. For påmelding og informasjonkontakt: [email protected].

Les mer om kriteriene for forprosjekt.

Del innlegg: