06/12/2017

Offentlig-privat innovasjon skal løse store samfunnsutfordringer fram mot 2030

Stivbent innkjøpsregelverk og «privatiseringsdebatt» viker plass for nye ordninger som stimulerer innovasjon i offentlige anskaffelser, sier Forskningsrådets trendrapport for perioden fram mot 230. Innovative offentlige anskaffelser blir et sentralt virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken.

Les mer: FREMTIDENS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK: INNSPILL FRA EN FREMTIDSSTUDIE INNEN TEMAET INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

 

Figur: Lånt fra rapporten/Forskningsrådet

Del innlegg: