31/12/2017

Internasjonaliserings-garanti, GIEK med nytt virkemiddel

29. juni lanserte statsråd Monica Mæland et nytt virkemiddel som skal bedre banknæringens utlånskapasitet til eksportindustrien.

Garantien forvaltes av GIEK og er en långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor.

Det vil være et krav at investeringene skal utløse eksport, ved at investeringen skal føre til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterende omsetningen skal være fra eksport.

For mer informasjon, se GIEK sine nettsider.

Del innlegg: