31/12/2017

Fra 1. januar: Slutt på årsberetning for små foretak

Fra 1.januar innføres det nye regler for bedrifter på en rekke områder, bl.a. blir det slutt for årsberetning for små foretak.

NHO sier at de fleste av Norges 300 000 små aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Årsberetningen vil bestå for norske børsnoterte selskaper, allmennaksjeselskaper og andre regnskapspliktige som ikke er små foretak: De skal som i dag redegjøre for kjønnslikestilling. Har foretaket flere enn 50 ansatte skal de dessuten fortsatt gjøre rede for «tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven«, som gjelder fra 1. januar 2018.

Les hele artikkelen fra NHO HER

Del innlegg: