29/11/2017

SMB-ene må gis et særlig løft innen klima, miljø og miljøvennlig energi

Forskningsrådets ferske trendrapport peker på at en forsterking av norsk næringslivs posisjon i markedene for klimaløsninger, må skje gjennom å trekke på en større del av bedrifter, ikke bare store konsern, og på tvers av sektorer og i ulike bedriftsstørrelser. En konkret måte å gjøre dette på er å sikre at små, innovative selskaper inkluderes i store offentlige kontrakter. Åpne og standardiserte plattformer gir også store og små aktører muligheter for å innovere.

Les mer: FREMTIDENS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK: INNSPILL FRA EN FREMTIDSSTUDIE INNEN TEMAET MARKEDSMULIGHETENE KNYTTET TIL KLIMAUTFORDRINGER

 

Figur: Lånt fra rapporten/Forskningsrådet

Del innlegg: