23/11/2017

Tung satsing på digitalisering nødvendig fram mot 2030

Digitalisering forsterker behovet for internasjonalisering og påvirker samspillet mellom internasjonal og norsk kunnskapsproduksjon og -anvendelse. Det er behov for en mye tydeligere og tyngre satsing på digitalisering i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i all forsknings- og innovasjonspolitikk i årene fremover.

Analysen FREMTIDENS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK: INNSPILL FRA EN FREMTIDSSTUDIE INNEN TEMAET DIGITALISERING gir en pekepinn på hvordan norsk forskning og innovasjon på dette feltene bør prioriteres, organiseres og gjennomføres fram mot 2030.

 

Foto: Fra rapporten/Forskningsrådet

Del innlegg: