27/11/2017

SkatteFUNN ga bedriftene payback på 11,4 millioner kroner! Ny workshop 24. januar.

Forskningsrådet godkjente ALLE søknadene som bedriftene utarbeidet på SkatteFUNN-workshop hos Fosen Innovasjon i juli og august. Det innvilgede skattefradraget på ble på til sammen 11,4 millioner NOK. Brutto kostnadsramme for prosjektene var til sammen hele 65,4 millioner NOK.

-Dette er utrolig gøy, sier Ivar Blikø i Fosen Innovasjon. -Vi har kjørt workshop med bedriftene i to omganger og bistått enkeltbedrifter litt i etterkant. Å få en slik uttelling viser potensialet for alle virksomheter som driver med utviklingsaktivitet.

På workshopene ga Ivar Blikø og Kari Thyholt i Fosen Innovasjon en innføring i SkatteFUNN og hva som må fremgå av en søknad for at støtte skal kunne gis. De gikk gjennom søknadsmalen og bisto i forhold til hva som må inn på de ulike punktene i søknaden. Deretter var de tilgjengelig for rådgivning rundt selve søknadsskrivingen, ut fra enkeltbedrifters ønsker og behov.

Nå øker etterspørselen fra bedrifter i regionen og nye workshops vil holdes den 24. januar 2018 kl 09:00 – 15:00 (LIV-bygget) og den 23. mai, 2018 (Vanvikan eller Trondheim).

Påmeldingsinformasjon kommer, men sett av datoene allerede i dag!

 

 

 

Del innlegg: