30/11/2017

Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk

Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert. Hensikten med denne er å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningråd for å sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom partene.

Det avholdes halvårlige dialogmøter mellom regionen og virkemiddelaktørene regionalt, og den enkelte region utvikler 4-årige regionale planer for kunnskaps-, innovasjons- og næringsutvikling, med tilhørende årlige handlingsplaner.

Les hele saken på SIVAs nettside.

Del innlegg: