15/06/2016

Vi vil bo og jobbe på Fosen!

Jentene fra Rissa videregående skole er klare på hva de ønsker, men litt usikre på om det lar seg gjøre. Vil de finne relevante arbeidsplasser på Fosen?

Fosen Innovasjon traff jentene på den årlige Næringskonferansen på Fosen. Konferansen handlet i år om mulighetene i havrommet rundt Fosenhalvøya. Jentene, som tar fagområdet Studiespesialisering på videregående, syntes konferansen var interessant, uten at den egentlig traff dem helt.  Deres refleksjon er at havbruksnæringen ser ut til å være en veldig «fysisk» næring, med arbeid på mærer og båter, transport, ulike typer fagarbeid som elektro, mekaniske fag osv. Og ingenting av dette er direkte innefor interessefeltet til jentene.

Generelt er de litt oppgitte over det store fokuset på yrkesfagene og på ulike typer fagbrev, noe de føler retter seg mest mot guttene på skolen. Selv har de tanker og planer om andre typer yrker, men synes ikke skolen legger særlig tilrette for at de skal få innsikt i jobber som krever annen utdanning. -Vi har f.eks. hatt besøk av folk som jobber innen ulike grener av bygg- eller elektrofag, men har ikke hatt besøk av noen som har fortalt om yrker man får gjennom å ta høyere utdanning, for eksempel advokater, leger, forskere eller andre, sier Theresa. Selv har hun lyst på en jobb hvor hun føler hun kan  gjøre noe som er viktig for folk, for eksempel bli advokat, lege eller kirurg. De andre er enige i at det er viktig å finne en meningsfull jobb. Maria er glad i både mennesker og dyr, og vil kanskje bli psykolog. Julia vet ikke helt, men hun studerer spansk og kan både russisk og ukrainsk, så det hadde vært fint med en jobb som krever språkkunnskaper. Marlin liker å reise og oppleve nye kulturer, og kan kanskje tenke seg en jobb innen reiseliv, mens Malin ønsker å jobbe med mennesker, kanskje som sykepleier.

Alle kan tenke seg å bo og jobbe på Fosen, men er litt usikre på om det finnes relevante arbeidsplasser i regionen.

Vi sender meldingen videre til Næringsalliansen, kommunene og skolene på Fosen! Fosen har relativt lite av såkalte «kompetansearbeidsplasser», her definert som «spesialiserte arbeidsplasser med krav til høyere utdanning» (NoU 2011:3). En sterkere geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser er i følge regjeringen en viktig faktor for å legge til rette for at flere velger å flytte til og bli boende i andre deler av landet enn i de store byene. Over tid vil tilgangen på slike arbeidsplasser styre hvilke regioner som har befolkningsvekst og hvilke som ikke har det.

Ungdom med fagbrev er viktig for Fosens næringsliv, men hvordan kan vi bidra til at også ungdom med høyere utdanning finner veien hjem igjen? Gode tanker kan tas med inn i de regionale foraene.

Takk til (fra venstre): Maria Roten, Julia Krupoder, Marlin Kimo, Theresa Schei og Malin Johansen.

Del innlegg: