02/06/2016

Norske fortrinn skal erobre verdens markeder

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA presenterte nylig sin Innovasjonstale for 2016, hvor de peker på hvordan vi i Norge kan videreutvikle en industri og et næringsliv som kan kompensere for tapte oljeinntekter og erobre markeder på områder der verden trenger nye løsninger.

På et bedriftsseminar i Vanvikan den 1. juni presenterte Vigdis Harsvik, Direktør i Innovasjon Norge sør-Trøndelag og Ulrik Hammervold, Direktør i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag (bildet), utdrag fra Innovasjonstalen for et tredvetalls tilhørere. Hovedbudskapet er at norsk næringsliv har en rekke fortrinn og styrker som med fordel kan videreutvikles og promoteres mot internasjonale markeder.

Seks mulighetsområder
Seks mulighetsområder trekkes fram, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, hvor norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter:
-Havrommet
-Ren energi
-Bioøkonomi
-Helse og velferd
-Smarte samfunn
-Kreativ næring og reiseliv

10 anbefalinger
For å styrke norsk næringsliv innenfor disse mulighetsområdene har Innovasjon Norge ti anbefalinger:

1. Nasjonal retning
Norge må sette en tydeligere retning og satse der vi har gode forutsetninger. Private og offentlige aktører har så langt identifisert seks sentrale mulighetsområder for vekst og verdiskaping, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter. Innovasjon Norge anbefaler at disse seks mulighetsområdene gir en overordnet retning for ny norsk særstilling.

2. Bærekraft
Norge bør bli fremst i verden på utvikling og implementering av bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge anbefaler at stat og kommune utformer krav og reguleringer for å få til en raskere utvikling av nye markeder for bærekraftige løsninger.

3. Merkevaren Norge
For å bli valgt må man være kjent. Derfor må vi videreutvikle merkevaren Norge for å tiltrekke oss kapital, kunnskap, talenter og turister. Innovasjon Norge anbefaler å utvikle et tydelig, nasjonalt budskap for at verden skal velge Norge og norske løsninger.

4. Eksportstrategi
Norge trenger en nasjonal eksportstrategi utviklet i samarbeid med næringslivet. Innovasjon Norge anbefaler at staten investerer på minimum samme nivå som våre naboland de neste fem årene i ekstra tiltak for å øke eksporten, erstatte tapte eksportinntekter og skape nye arbeidsplasser.

5. Forskning og kommersialisering
Norge bør de neste årene prioritere å kommersialisere forskningsresultater slik at vi kan bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen de neste årene vrir innsatsen på enkelte mulighetsområder, som for eksempel helse, og mer mot kommersialisering og innovasjon.

6. Offentlig og privat sektor
Offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre næringslivet til å utvikle fremtidens tjenester og produkter. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og private jobber i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.

7. Samordnet innovasjonspolitikk
Regjeringen har utarbeidet 98 stortingsmeldinger som direkte eller indirekte påvirker innovasjonsevnen i samfunnet. Behovet for å se disse i sammenheng er stort.
Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen utvikler en mer samordnet innovasjonspolitikk på tvers av departementene.

8. Gründere
Vi må få flere gründerselskaper til å vokse seg store med base i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige bistår mer for å sikre Norge langsiktig og kompetent kapital som kan hjelpe selskaper gjennom vekstfasen.

9. Klyngene
Norsk industri- og næringsliv må raskt og effektivt ta i bruk nye digitale løsninger for å forbli konkurransedyktig. Innovasjon Norge anbefaler at klyngene blir omstillingsmotoren for å øke digitaliseringstakten i hele industri- og næringsliv.

10. Offentlig vekst og utgifter
Offentlig sektor må effektiviseres og digitaliseres for å redusereveksten i driftsutgiftene. Innovasjon Norge anbefaler at tiltakene fra stortingsmeldingen Digital agenda for Norge realiseres og prioriteres.

Strategiske budskap
Innovasjon Norge vil jobbe videre med dette fram mot 2020, og har følgende strategiske budskap til omverdenen:

1. IN skal prioritere områder hvor Norge har internasjonale konkurransefortrinn
2. IN skal prioritere utfordrerne og nye globale vekstbedrifter
3. IN skal styrke entreprenørskapskultur og samarbeid for å skape framtidens jobber
4. IN skal utvikle et sterk nasjonalt budskap (merkevare) for økt konkurransekraft
5. IN skal utløse verdiskaping basert på regionale fortrinn
6. IN skal gi råd og kunnskapsgrunnlag om fremtidsrettet innovasjons- og næringspolitikk

 

Del innlegg: