15/06/2016

Havrommet = Mulighetsrommet!

-Potensialet er så stort at vi har vanskelig for å forstå det, sier Bjørn Damhaug, Leder for Næringsalliansen på Fosen, etter årets Næringskonferanse på Fosen.

Konferansen handlet om havrommet og Fosens utviklingsmuligheter innenfor en havbrukssektor i voldsom vekst. Publikum ble loset gjennom innlegg om dagens havbruksnæring på Fosen, luseproblematikk og rensefisk, muligheter for utvikling i teknologi og leverandørindustrien, og potensialet for dyrking av tang og tare, med mer. Og potensialet er tilsynelatende stort for alle som er tilknyttet sektoren.

-Det skapes verdier for milliarder innen havbruksproduksjon på Fosen, og denne dagen har vist oss et enormt mulighetsrom som kan gripes av den som tør og vil, sier Damhaug. -Dette gjelder både innen eksisterende lakseproduksjon på Fosen, og innen utvikling av nye arter og ny industri. Innen lakseproduksjon har produsentene en rekke utfordringer som næringslivet kan være med på å løse, f.eks. når det gjelder luseproblematikk og tilrettelegging av fysisk infrastruktur. Men skal leverandørindustrien på Fosen ta større andeler i havbrukssektoren, må de sørge for å sette seg godt inn i hva produsentene trenger og hvilke utfordringer de står ovenfor. Det betyr at leverandørene aktivt og kontinuerlig bør øke egen kunnskap om havbrukssektoren, gjerne i samarbeid med andre gjennom deltakelse i relevante nettverk og på fagsamlinger. Leverandørene bør også oppsøke kundene, lytte til hva kundene er opptatt av og diskutere mulige løsninger.

-Når det gjelder utvikling av nye arter er dette mer langsiktige løp som både krever spesifikk fagkompetanse, kapital og stayerevne. Men som vi har hørt i innlegg i dag er potensialet for f.eks. taredyrking stort på Fosen, og det virker som at tiden kan være moden for å se på kommersialisering av tare i Norge. Og da har Fosen like store muligheter som andre, dersom noen tar sjansen og satser.

Damhaug kom også med et innspill til hvordan kommunene på Fosen kan legge tilrette for vekst i havbrukssektoren. -Alle har fokus på arealplanlegging på land. Nå har tiden kommet for å fokusere mer på arealplanlegging i sjø. Kommunene må være seg bevisste på hvor i kommunens havrom de ønsker at veksten skal skje. Fosen er ikke så stort, så en felles arealplan for havrommet på Fosen kan være hensiktsmessig, sier Damhaug.

Årets konferanse ble holdt på Hysnes Helsefort i Rissa Kommune. Arrangementet går på rundgang blant Fosenkommunene.

Bildet viser Bjørn Damhaug mellom konferansierene Mona Grudt og Marvin Wiseth.

 

 

 

Del innlegg: