29/04/2015

Vann som samarbeidsområde

Vi gratulerer (fra venstre) Robert Berge, Kristian Korsen og Robin Johansen med hvert sitt Midtby-kort på kr. 1.000,-!

LIV har i flere år hatt samarbeid med Leksvik videregående skole, og gjennom Smart Water Cluster går samarbeidet på området vannbehandling. En av aktivitetene i dette samarbeidet er felles markering av Verdens Vanndag 22. mars.

I år ble Verdens Vanndag markert med en konkurranse med fokus på «Bærekraftig bruk av vann» som er årets tema for Verdens Vanndag.
– Vann er verdens viktigste ressurs og vannbransjen er en av verdens største og raskest voksende næringer. Derfor trenger bransjen mange nye medarbeidere i årene som kommer. Som Midt-Norges vannteknologiklynge ønsker Smart Water Cluster å bidra til at elevene får opp øynene for denne næringen og alle spennende jobbene som finnes, sier Kine Kilen.

– Vi ønsker at våre elever skal øke den generelle bevisstheten omkring vann som et viktig og framtidsretta fagområde – både i nasjonalt og globalt perspektiv, sier rektor Borghild Husdal Buhaug.
Fredag 24. april samlet hun alle elever og lærere i kantina slik at Kine Kilen kunne annonsere vinnerne og overrekke premier på vegne av Smart Water Cluster.

Kristian Korsen skrev om bruk av vann på en bærekraftig måte. Han skrev blant annet om måter vi kan spare vann på. Robin Johansen forteller at han skrev en del om hvordan vi kan gjenbruke vann.  Når vi spør om hvorfor de valgte å være med i konkurransen er svaret entydig fra alle tre: Vi hadde veldig lyst på premien. Og det var en lærerik måte å markere Verdens Vanndag på, sier Robin. Helt enig, jeg leste faktisk ganske mye, nikker Kristian.

Kine, Kristian, Borghild

Kristian Korsen ved VG1 Tip leverte det beste svaret i forbindelse med markeringen av «Verdens Vanndag». Her sammen med Kine Kilen fra Smart Water Cluster og rektor Borghild Husdal Buhaug.

Del innlegg: