19/09/2022

Nyhavna Utvikling AS og Fremtidens Industri AS inngår samarbeidsavtale

Ambisjonen er å skape et innovasjonssenter på Nyhavna, og videreutvikle Trondheim som teknologihovedstad.

Nyhavna er i dag en av Trondheims mest sentrale havne, – og industriområder. De neste årene skal området transformeres til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel med rom for både boliger, næringsliv, kunst- og kulturaktivitet og offentlige tjenestefunksjoner.

Eiendomsselskapet Nyhavna Utvikling AS er satt til å gjennomføre transformasjonsprosessen. I samarbeid med Fremtidens Industri AS, skal eiendomsselskapet nå legge til rette for at teknologibasert næring etablerer seg på Nyhavna.

– Gjennom avtalen med Fremtidens Industri AS får vi en samarbeidsarena for teknologibedrifter, samt sikrer tilgang på kompetanse og nettverk som er nødvendig for å etablere et sterkt innovasjonsmiljø med fremtidsrettede arbeidsplasser på Nyhavna. Det vil være et viktig bidrag til teknologihovedstaden Trondheim, sier Vegard Tyldum, daglig leder i Nyhavna Utvikling AS.

Det er Midt-Norges ledende innovasjonsselskap Fremtidens Industri AS som, på vegne av havroms- og teknologinæringen, bidrar formelt inn i samarbeidet.

– Nærheten til de sterke kunnskapsmiljøene på NTNU og SINTEF, og tilgang på kai- og sjøområder på Nyhavna, har vært viktige forutsetninger for at mange maritime Trondheimsbedrifter har kunnet ta en ledende posisjon internasjonalt. Denne posisjonen må vi ta vare på og videreutvikle, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri AS.

Selskapets er i dag en betydelig utvikler av næringsklynger og bedriftsnettverk, og har kjernekompetanse innen akvakultur, havromsautonomi, fornybar energi, fremtidens landbruk og forsvars- og sikkerhetsindustri.

– Denne avtalen er et viktig skritt på veien for å tilrettelegge for oppstarts- og vekstselskap innen havromsteknologi, som igjen vil styrke Trondheims ledende internasjonale rolle innen teknologi, og gi en fruktbar grobunn for innovasjon, entreprenørskap, og lokal verdiskaping, legger Damhaug til.

Del innlegg: