29/06/2021

Seks millioner i støtte til C-Feed

Foto: Tora Bardal

Forskningsrådet deler ut mange millioner kroner til ulike innovasjonsprosjekter, og C-Feed i Vanvikan er en av mottakerne.

C-Feed, målbedrift i FI Næringshage, er en unik produsent av hoppekreps, og produserer en milliard egg hver eneste dag. Eggene havner deretter på flasker, og blir solgt til kunder over hele verden. En flaske rommer 100 millioner hoppekrepsegg og kan bli mat til tusenvis av fisk.

Hoppekrepsen er i dag startfôret til marin fisk i oppdrettsnæringen, og kan ifølge produsentene gjøre en forskjell på hvordan man produserer mat i fremtiden. Hoppekreps er langt nede i næringskjeden, og spiser alt mulig organisk materiale som mennesker ikke kan spise. På den måten kan hoppekrepsen bli et bindeledd mellom uspiselig mat for mennesker og spiselig mat, og dermed være en nøkkelfaktor med tanke på sirkularitet.

– Flere og flere ser på bærekraft som de viktigste målene deres. Med hoppekrepsen kan vi bidra til mye bedre vekst og overlevelse. Vi må spille på lag med naturen, og det er ikke uten grunn at naturen har kommet dit den har, sier Anders Ranheim, produksjonsleder i C-Feed i en artikkel i NRK.

C-Feed produserer også alger, som er mat til hoppekrepsen. På den måten har de kontroll på hygienen i anlegget, samt smittefare og renhet på sluttproduktet.

En slik støtte er gull verdt for forskningsbedriften C-Feed som opererer i en rimelig fersk bransje som stadig utvikler seg.

– Dette vil styrke vår virksomhet, gjøre den mer effektiv og bidra til å åpne opp for nye markeder, sier styreleder i C-Feed, Jan Reid Holde til Fosna-Folket.

– Støtten bidrar til at vi også får laget ytterligere forskningsbasert dokumentasjon for arbeidet med hoppekreps.

Del innlegg: