22/06/2021

Gratis kompetanseheving

Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Næringshagene i Norge tilbyr derfor i samarbeid med Handelshøyskolen BI flere gratis nettbaserte kurs. Kursene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige og permitterte. Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Målet er at kursene skal bidra til å øke jobbsjansen og styrke tilknytningen til arbeidslivet for de som nå står litt utenfor.

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder

Handelshøyskolen BI har valgt ut fem kurs basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. Deltakerne kommer til å møte noen av BIs dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper til med å omsette teori til praksis i arbeidslivet.

De fem kursene som tilbys gratis er:

  • Økonomi og forretningsforståelse
  • Prosjektledelse
  • Digital forretningsforsåelse
  • Customer Experience Management
  • Bærekraft som konkurransefortrinn

Alle kursene gjennomføres i høstsemesteret 2021 og starter i august og september. Kursene er gratis, verken studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv skaffe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

Hvert kurs gir 7,5 studiepoeng og utgjør 25 % studiebelastning. Det er derfor mulig å delta på flere kurs samtidig, eller kombinere det med jobb eller jobbsøking. Hele kurset er nettbasert.

Les mer og meld deg på her!

Del innlegg: