04/07/2017

Gode råd trenger ikke være dyre

Fosen Innovasjon hjelper bedrifter over hele Fosen. Er du med i vårt næringshageprogram får du rådgivning og annen bistand til svært gode vilkår.

Fosen Innovasjon driver en Næringshage i SIVAs Næringshageprogram. Det betyr at vi kan tilby svært gunstige betingelser på en rekke tjenester til bedrifter som ønsker å være «målbedrifter» i næringshagen. Målet er at bedriftene skal bli bedre til å utnytte sine potensialer og bli best mulig rustet til å konkurrere om oppdrag.

Vårt tjenestetilbud innenfor næringshageordningen omfatter blant annet:

  • Forretningsutvikling og strategiprosesser. Vi kan bistå med kunnskap, helhetsforståelse, prosessledelse og ikke minst et «utenfra-blikk» i prosessene.
  • Prosjektutvikling, strukturering og ledelse av prosjekt. Vi har lang erfaring med utviklingsprosjekter for bedrifter, både hos enkeltbedrifter og med prosjekter hvor flere bedrifter samarbeider.
  • Finansieringsmuligheter og bistand til finansieringssøknader. Vi har god oversikt over hvilke finansieringsordninger som finnes for bedrifter, og lang erfaring med å utvikle prosjekter og søknader rettet mot ulike finansieringskilder.
  • Markeds- og kommunikasjonstjenester i tidlig fase. Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med markedsanalyser, forbedring av websider, kommunikasjonsstrategi, innsikt i ulike forretningskulturer mm.
  • Utvikling gjennom nettverk. Gjennom næringshagen og vår posisjon i ulike næringsklynger og nettverk kan vi koble bedriften din mot aktuelle bedrifter eller forskningsmiljø som du kan samarbeide med om videreutvikling.

Næringshagens målbedrifter får også invitasjoner til arrangementer som handler om ulike deler av det å drive bedrift, samt sosiale arrangementer for å bli bedre kjent.

Ta kontakt med oss om dette høres interessant ut! Vi oss en gjerne en tur, diskuterer dine utfordringer og behov, og ser om vi kan finne gode løsninger sammen.

 

Del innlegg: