04/07/2017

INNOSKISSE – Gratis råd fra Forskningsrådet til FoU-prosjekter

INNOSKISSE er et rådgivningstilbud til virksomheter som ønsker å søke forskningsmidler innenfor Forskningsrådets virkemiddel «Innovasjonsprosjekt i næringslivet».

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal omfatte forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling.

For å unngå at bedrifter bruker mye tid på prosjektsøknader som ikke faller innenfor søknadskriteriene, tilbyr Forskningsrådet gratis råd og veiledning i en tidlig prosjektfase. Det eneste du må gjøre er å sende inn en prosjektskisse etter enkel mal. Skisser er uforpliktende og vurderes løpende inntil den 30.08.2017 kl 13.00.

Forskningsrådet kan dekke opptil 50 % av totalkostnadene i et «Innovasjonsprosjekt i næringslivet». Prosjektperioden er normalt 2 – 4 år. De oppfordrer bedriftene om å benytte sjansen til å få tips om hvorvidt det tenkte prosjektet vil kunne få støtte, hva som eventuelt må til og hvilket forskningsprogram det passer under, eventuelt henvisning til andre ordninger. Slik reduseres muligheten for at man legger mye arbeid i en søknad som ikke er konkurransedyktig. Fristen for innsendelse av full søknad er 11.10.2017.

Utforming av skisse

Skissen er en fin måte å strukturere prosjektet på før man eventuelt går videre med en detaljert prosjektbeskrivelse. Før skissen utformes, bør man ha tenkt gjennom hva man ønsker å gjøre i prosjektet, og sette seg godt inn i utlysningen til det antatt mest aktuelle programmet. Fosen Innovasjon kan hjelpe til med dette og om ønskelig bidra til å finne samarbeidspartnere og gi rådgivning til prosjektet.

Mer informasjon på Forskningsrådets nettside.

 

Del innlegg: