04/07/2017

Gratis starthjelp til idéen din?

Trønderske bedrifter utenfor Trondheim som er «ferske» innen forskning og utvikling kan få inntil 200.000 kroner til forprosjekter og gratis «kompetansemegling». Ta kontakt med Fosen Innovasjon!

FORREGIONEN er et 3-årig regionalt program som har som mål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom såkalt forskningsbasert innovasjon. Programmet kan gi bedrifter inntil 200.000 kroner i støtte til forprosjekter, dersom prosjektet utføres sammen med forskere. Målgruppen er bedrifter som har liten eller ingen erfaring innen forskning og utvikling.

Dersom bedrifter utenfor Trondheimsregionen samarbeider med studenter i prosjekter, kan studentene få reisestøtte fra programmet.

Bedrifter kan også få gratis hjelp til å spisse problemstillinger, finne rett eksperthjelp, partnere og tilgjengelige støtteordninger gjennom en ordning som kalles kompetansemegling. Ordningen håndteres av næringshager og næringsklynger, og på Fosen er det Fosen Innovasjon som hjelper bedrifter med dette.

FORREGIONEN programmet håndteres av mobiliseringsprosjektet DISTRIKTFORSK (i regi av Fylkeskommunen) for å styrke innovasjon og teknologiutvikling i Trøndelag. DISTRIKTFORSK er for alle bransjer/næringer og vil spesielt styrke det vi trøndere er gode på – havrommet og de grønne næringene.

Mer informasjon her: https://www.stfk.no/Distriktforsk

Del innlegg: