04/07/2017

Har du en skjult skatt i bedriften?

Fosen Innovasjon hjelper bedrifter med å få skattefradrag på utgifter til utviklingsarbeid. Vi kan reglene i SkatteFUNN-ordningen og bistår gjerne med å skrive søknad og videre oppfølging som må til. Kontakt oss før sommeren for å rekke årets søknadsfrist!

Bedrifter kan få støtte i form av skattefradrag til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som skal føre til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, eller forbedret funksjonalitet og brukeropplevelse for en kjent løsning. Terskelen for å bruke SkatteFUNN-ordningen er lav så lenge resultatet har nyhetsverdi, er nyttig for bedriften og kan beskrives som et prosjekt med tydelige mål og en plan for aktiviteter og fremdrift.

Man kan få skattefradrag på både timer, innleid hjelp og andre utgifter. Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få dekt 20 % av prosjektkostnadene gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få dekt 18 %. Det er ikke pålagt å leie inn FoU-personell eller å samarbeide med andre bedrifter, men det er fullt mulig! Bedriften behøver heller ikke å gå med overskudd for å få støtte.

Man kan søke støtte til prosjekter som allerede har startet, med tilbakevirkende kraft helt tilbake til januar 2017. Prosjektene varer normalt i 1 – 3 år.

Søknadsfristen er 1. september 2017.


Hvor går grensen mellom generelt utviklingsarbeid og et utviklingsprosjekt?

Mange bedrifter gjør det de opplever som løpende forbedrings- og utviklingsarbeid i tillegg til den daglige driften. Noen slike aktiviteter er basert på idéer med nyhetsverdi, de har en start og en slutt, men blir likevel gjennomført som en del av den daglige driften. Skattefradrag gis til forskning og utvikling, men ikke til aktiviteter som sorterer under drift og produksjon. Hvor går grensen?

Fosen Innovasjon kan hjelpe! Vi kan reglene i SkatteFUNN-ordningen og bistår gjerne med å definere prosjektet, skrive en søknad som svarer til kriteriene, veiledning til bedriftene om hva de må gjøre, og om ønskelig bistå under den årlige rapporteringen for å få innvilget støtten. Kontakt oss gjerne før sommeren for å rekke årets søknadsfrist!

Mer informasjon på www.skattefunn.no

Del innlegg: