14/10/2020

Klynger er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging

I sin masteroppgave har Marit Stenbakken Holmseth sett på kunnskapsdeling og innovasjon to norske næringsklynger innen sjømat. FIs klynge NCE Aquatech Cluster var en av to klynger som deltok i oppgaven.

Holmseth tok sin mastergrad i Industriell Økonomi ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven hadde tittelen «Kunnskapsdeling og innovasjon i to norske næringsklynger innen sjømat», og ble avsluttet våren 2020.  I tillegg til NCE Aquatech Cluster, deltok også NCE Seafood Innovation Cluster med i oppgaven.

Hensikten med studien var å undersøke hvordan kunnskapsdeling foregår mellom medlemsbedrifter i næringsklyngene, og om kunnskapsdeling påvirker innovasjonsevnen til bedriftene som er medlem i en klynge. Holmseth gjennomførte derfor en kvalitativ studie av medlemsbedriftene, basert på empiriske data innhentet gjennom intervjuer. I tillegg ble det sendt ut en spørreundersøkelse.

Kort oppsummert viser studien at kunnskapsdeling og samarbeid oppstår som følge av deltakelse på arrangement og møteplasser som er arrangert av klyngen. Deling av kunnskap oppstår stort sett i formelle sammenhenger. I spørreundersøkelsen svarte også flere at de deres motivasjon for å delta på klyngens arrangement, i stor grad handler om å bygge nettverk med andre selskaper i klyngen.

Et annet funn i studien er at medlemsbedrifter som har vært medlem i klyngen over flere år, har fått etablerte forhold til medlemsbedrifter og samarbeid med dem på eget initiativ.

Les mer om funnene i studien her.

Del innlegg: