02/10/2020

FI utvider igjen

Fra venstre: Ingrid Margrethe Sandnes, Silje Marie Dale. Foto: Mikael Sætereid/FI.

2020 har så langt vært et godt år for FI. Med navneendring i løpet av sommeren er målet å satse enda mer og bli mer synlig nasjonalt. Høye målsetninger kommer også gjerne med økt oppdragsmengde og flere arbeidsoppgaver. FI fikk derfor ansatt ytterligere to personer nå i august. Ingrid Margrethe Sandnes og Silje Marie Dale er begge ansatt som rådgiver/advisor hos oss.

Ingrid er nyutdannet Siviløkonom, og har en master i Strategi og kompetanseledelse som ble fullført i år. Masteroppgaven handlet om bedriftssamarbeid, innovasjon og produktutvikling. Et høyaktuelt tema for FI og bransjen vi jobber i. Ingrid bor i Trondheim, og på fritiden er det engelsk fotball, musikk og trening som fenger. Vi gleder oss til å bli mer kjent med Ingrid, og ser frem til å dra god nytte av hennes kunnskap.

På spørsmål om hva innovasjon betyr for henne, svarer hun følgende:

– Innovasjon for meg handler om de kreative sjelene med de gode ideene, som samtidig evner å tilrettelegge innovasjonsaktivitetene fra idé til kommersialisering. Det er bedrifter og mennesker med et sterkt ønske om å øke sin konkurranseevne i vanskelige markeder. En mulighet for å øke sin konkurranseevne er gjennom strategiske bedriftssamarbeid, og dette er noe vi jobber mye med i FI og som vi ser blir mer og mer vanlig. Gjennom min bakgrunn som Siviløkonom og kompetanse innenfor strategi, forretningsutvikling og bedriftssamarbeid, får jeg muligheten til å hjelpe bedrifter med å finne gode samarbeidspartnere. Sammen kan de øke sin konkurranse- og innovasjonsevne, samt utvikle produkter eller tjenester de ikke hadde klart å utvikle alene.  

Silje er utdannet Sivilingeniør, med en Master of Science innen materialkjemi fra NTNU, Institutt for Materialteknologi. Etter og under studiene har hun blant annet jobbet deltid hos Cerpotech som labtekniker/ingeniør, deltid som avdelingsingeniør hos NTNU og hatt en prosjektstilling som forsker hos NTNU. Hun bor i Trondheim sammen med samboer og en sønn på ett år. På fritiden trives hun godt med håndarbeid, og tar gjerne en tur på fjorden for å fiske.

På spørsmål om hva innovasjon betyr for Silje, svarer hun følgende:

– For meg handler innovasjon om å identifisere behov og se muligheter hvor andre ser begrensning. Det å skape noe og bidra til bærekraftig verdiskapning lokalt og globalt. FI vil gi meg muligheten til å være med å skape vekst og arbeidsplasser gjennom prosjektene vi jobber med. Jeg ønsker å bruke mine erfaringer fra prosjektledelse og teamarbeid sammen med min faglige bakgrunn som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi til å knytte riktige aktører sammen. Sammen skal vi skape fremtidens industri.     

Del innlegg: