30/10/2020

– En stor anerkjennelse for FI Næringshage

Siva er så fornøyd med FI Næringshages arbeid, at de hever tilskuddet til næringshagen til øverste nivå neste år.

Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og
antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, hvilket vil si de to
neste årene. Næringshagene får 1,5 – 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer.

– Godt arbeid over tid til nytte for bedriftene, gjør at hele 16 næringshager og 16 inkubatorer i 2021
får økt tilskudd gjennom Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet, sier Kjerstin Spjøtvoll,
direktør Innovasjon i Siva.

– Det er gøy at Siva og fylkeskommunen anerkjenner jobben vi har lagt ned for næringslivet rundt oss, sier Kine Kilen, leder av FI Næringshage.

Til topps

I 2020 ligger FI Næringshage på nivå tre, noe som betyr et tilskudd på 1,7 millioner kroner. Men neste år rykker næringshagen opp til øverste nivå, nivå én, og får 2,5 millioner kroner i tilskudd.

– At vi rykker opp to nivåer, til øverste nivå, er en stor anerkjennelse for FI Næringshage. Vi har levert godt over tid, og jeg hadde derfor et håp om at vi skulle rykke opp et nivå. At vi skulle rykke opp to nivåer, hadde jeg ikke turt å håpe på, sier daglig leder i Fremtidens Industri, Bjørn Damhaug.

– Dette vil gi oss muskler til å i enda større grad bidra til vekst og utvikling for bedriftene vi jobber med, og at vi kan ha økt fokus på ytre del av Fosen, sier Kilen.

Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan vise til meget gode resultater de siste årene, og viser
at tilskuddsnivåer som følger av resultat og potensial i en nasjonal konkurranse gir tydelige insentiver til
utvikling.

– Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes
med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i, sier Kjerstin Spjøtvoll.

– Som Kilen sier, vil dette være med på å gi oss muskler til å forsterke satsningen. Nå må vi finne ut hvordan vi best kan utnytte den økte ramma, sier Damhaug.

Og flere vil nyte godt av FI Næringshages suksess.

– Det økte tilskuddet er selvfølgelig veldig positivt for oss, men det vil også ha en positiv effekt for bedriftene og kommunene, sier Damhaug.

Økning

En nasjonal evaluering viser at næringshager og inkubatorer over hele landet har hatt en sterk utvikling
de siste årene. I 2021 får 39 næringshager og 33 inkubatorer til sammen minimum 182,9 millioner
kroner i tilskudd via de to programmene. Det er 22,2 millioner mer enn i 2020, som gir en samlet økning
på 13,8 prosent.

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal
infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapultsentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.
Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra
nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Del innlegg: