04/12/2023

OceanTech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot

Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Tekst og foto: Lars Bugge Aarset – Fremtidens Industri

OceanTech Innovation AS utvikler teknologi for bruk i «skvalpesonen» på maritime fartøy og offshoreinstallasjoner. Skvalpesonen offshore er et av de mest krevende, utfordrende og farlige miljøene å utføre arbeid og operasjoner i. Trygg og sikker tilkomst er en av de største utfordringene i skvalpesonen. Nå demonstrerer selskapet sin nye autonome inspeksjonsrobot.

OceanTech sin ANDWIS probe forbedrer sprekkdeteksjon og sprekkmåling ved inspeksjon av sveisesømmer. Metoden som bruker elektrisitet og magnetisme kalles eddy current NDT. Styringen av proben er autonom ved bruk av robot og 3D-kamera. Teknologien bidrar både til redusert testtid. bedre HMS og automatiserte robotbevegelser. Proben er svært nøyaktig med flere forbedringer. Metoden bidrar også til levetidsforlengelse for installasjonene som inspiseres.

OceanTech Innovation AS har hovedkontor med fasiliteter for utvikling, testing og produksjon på sitt Subsea Test Center på Nyhavna i Trondheim.

Del innlegg: