08/06/2023

Inngår strategisk samarbeid om maritim autonomi

Frode Halvorsen er leder for Ocean Autonomy Cluster.

Ocean Autonomy Cluster inngår samarbeid med den amerikansk autonomiklyngen Washington Veichle Cluster (WAV-C). Samarbeidet skal initiere felles forskningsprosjekter, styrke rekrutteringsgrunnlaget og skape nye kommersielle muligheter for innovativ maritim teknologi.   

Introduksjon av autonom teknologi omfatter alt fra avanserte støttesystem som bidrar til tryggere manuelle operasjoner, til beslutningssystem for selvstyrte skip og droner.

Det pågår en enorm omstilling i maritim sektor der autonom teknologi er en viktig muliggjører for å redusere klimaavtrykket, effektivisere driften og øke sikkerheten til sjøs – både over og under vann. Teknoligen og markedet modnes raskt nå, og det er på høy tid å etablere et godt internasjonalt nettverk for å sikre oppskalering av teknologibedriftene som kan levere i dag, sier Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster.

Den norske autonomiklyngen ble etablert i 2019 og er i dag Norges ledende klynge innen maritim teknologi, med over 70 medlemmer fra etablerte bedrifter til oppstartsselskap innen maritim industri og teknologi. 

Sammen med WAV-C skal OAC nå bygge et topplag for kunnskapsutvikling og kommersialisering av autonom maritim teknologi. Ambisjonen er å utveksle forskningsbasert kunnskap, etablere felles møtearenaer og bygge kommersielle nettverk. En felles styringsgruppe med representanter fra begge klyngene skal sikre at både medlemsinteresser og samarbeidsambisjoner oppnås.

– USA, og særlig nordvestkysten av USA, representerer et stort potensielt marked for flere av våre medlemsbedrifter. Vi har teknologiselskap og forskningsmiljø som har utviklet verdensledende teknologi klar for å løse mange av dagens manuelle oppgaver til sjøs og bidra til tryggere, grønnere og mer effektive havromsoperasjoner, forklarer Halvorsen.

Enestående verdi for medlemmene

WAV-Cs beslutning om å samarbeide med OAC underbygger klyngens ambisjoner om å  stimulere innovasjon, fremme den autonome marineindustrien og levere enestående verdi til medlemmene. I følge programdirektør Seth D. Abelsson i Wac_C, representerer det strategiske partnerskapet en spennende milepæl på reisen mot et mer autonomt og bærekraftig marint økosystem.

– Vi vil gjerne tro at vi er i forkant av autonome marine teknologier,  konsekvent flytter grenser og gjør fremskritt. Ved å slå oss sammen med OAC vil vi stå sterkere i å å takle de komplekse utfordringene som den autonome marine industrien står overfor i dag, sier Seth D. Abelsson, programdirektør i Wav-C.

Han peker på flere årsaker til det strategiske partnerskapet med OAC:

  1. Synergier
  2. Tilgang til banebrytende teknologi
  3. Kunnskapsdeling og samarbeid
  4. Global rekkevidde
  5. Økt innovasjonstakt

Om Ocean Autonomy Cluster

Ocean Autonomy Cluster er Norges ledende klynge for maritim autonomi. Klyngen består av medlemmer fra inn- og utland innen banebrytende forskning, maritim industri og teknologi, noe som gjør klyngen til en unik arena for samarbeid, kunnskapsutveksling, innovasjon og kommersialisering.

Om Wav-C

Washington Autonomous Vehicle Cluster (WAV-C) samarbeider med offentlige etater, akademiske institusjoner, selskaper, toppentreprenører og en rekke  investorer for å bringe fram de nyeste og mest avanserte innovative løsningene innen maritime autonome kjøretøy.

Del innlegg: