13/06/2023

-Dramatisk for det grønne skiftet

– Norge er i ferd med å mislykkes i arbeidet med å kutte klimagassutslipp – også i sjømatnæringen, det skriver prosjektleder for ZeroKyst, Erik Ianssen.

– Målet om å halvere utslippene innen 2030 er uoppnåelige uten klare tiltak, skriver Ianssen i en kronikk i Adresseavisen. Hele kronikken kan du lese her.

Ianssen viser til SSBs tall for 2022 som viser at utslippene går opp, ikke ned, og at bestillingen av utslippsfrie fartøy har stoppet opp. -Det er ingen grunn til å tro at 2023 blir bedre. Dette er dramatisk. Alarmen burde gått for lengst i regjeringen, skriver Ianssen.

ZeroKyst skal utvikle nullutslippsløsninger for kystfiskeflåten, og bidra til å gi et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen (fiskeri og oppdrett). ZeroKyst er et kosortium som ledes av Selfa Arctic, og utgjør en komplett verdikjede for fremtidens utslippsfrie fiske- og havbruksfartøy. Øvrige partnere er Hymatech, Plug, Siemens Energy, H2 Marine, Lofotkraft, Flakstad kommune, Ballstad Slip, Øra AS, Sintef, NTNU og RENERGY cluster, som drives av Fremtidens Industri. Prosjektet støttes gjennom Grønn Plattform (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA), og har et budsjett på 210 millioner kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte ZeroKyst ved Ballstad Slip i Lofoten tidligere i år, og møtte administrerende direktør Roger Abrahamsen og prosjektleder Erik Ianssen. Foto: Kristian Jensen.

Del innlegg: