02/07/2012

Innoco

Hvor ofte lykkes du med innovasjon?

Noen ganger? Aldri? LIV ønsker å bidra til at du lykkes oftere!

En undersøkelse viser at kun 7 % av norske bedrifter mener de oppnår meget gode resultater med innovasjonssatsing. Hele 49 % mener de lykkes i bare noen grad eller ikke i det hele tatt (kilde: Innoco).

Hva gjør de beste innovatørene, og hva kan du gjøre for å lykkes med ditt innovasjonsprosjekt? LIV og SWCC tilbyr til høsten (2012) Innocos innovasjonsprogram. Programmet er utviklet for ledere og pådrivere som vil lykkes med innovasjonsprosjekter og samtidig øke kompetansen på innovasjon. Basert på velprøvde metoder og verktøy utviklet fra verdensledende innovasjonsmiljøer, tar programmet ditt prosjekt gjennom et strukturert opplegg fra behovsavklaring og kartlegging, frem til et grunnlag for realisering. Underveis tilegner du deg grunnleggende faglig og praktisk kompetanse om innovasjon, som til og med gir deg studiepoeng på masternivå hvis du ønsker det. Programmet er tilrettelagt av erfarne veiledere fra Innoco AS , som både har dyp faglig kunnskap og lang praktisk erfaring fra egne prosjekter og oppstartselskaper.

 

Hva består programmet av?

Programmet er bygget opp av tolv moduler, gjennomført som 6 heldagssamlinger over ca 5 måneder. Programmet er sammensatt av inspirerende foredrag og praktisk prosjektarbeid. Modulene tar prosjektet og deltakerne gjennom temaer som kundebehov og kartlegging av disse, kommunikasjon og forankring, målrettet kreativitetsarbeid, forretningsmodellering og salg. Vi går videre gjennom pådriverens rolle, innovasjonsteam, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi. Kurset skaper en grunnleggende innovasjonsforståelse og avsluttes med en presentasjon av prosjektene til et panel av eksterne eller interne beslutningstakere. Erfaringsutveksling og nettverksbygging underveis mellom andre prosjekter og deltakere bidrar til å høyne nytteverdien av å delta i programmet.

Hvem er Innoco?

Innoco består av et team av erfarne rådgivere innen innovasjon, gründerskap, kreativitet, kommunikasjon, endirngs- og utviklingsprosesser etc. Fagansvarlig for innovasjonsprogrammet er Sjur Dagestad, Dr. ing og Professor II i Innovasjon ved NTNU, seriegründer og stifter av innovasjonsselskapet Innoco AS. Han er en av Norges mest etterspurte foredragsholdere og er opptatt av det å tenke ut av boksen og skape nye muligheter. Dagestad har tidligere vunnet Reodorprisen, vært innovasjonssjef i Tomra ASA, utviklingssjef i HTS og FoU- direktør i Auragruppen.

Tidligere deltakere sier…

Programmet gir en plattform som bidrar til utvikling og framdrift i prosjektene

Innovasjonsfaglige verktøy som er veldige nyttige og inspirerende

Prosjektrådgivingen og veiledningen under hele programperioden har vært imponerende

 

Interessert? Din bedrift er velkommen som deltaker i programmet!

For mer informasjon, kontakt:

 

Bjørn Damhaug, LIV. Mobil: 98864444. Mail: [email protected]

Marianne Brøttem, SWCC. Mobil: 47910699. Mail: [email protected]


 Innoco.no

 

Del innlegg: