29/06/2020

Fornybarklyngen endrer navn til RENERGY

Det nye navnet gjenspeiler klyngens arbeid med å styrke Norges globale posisjon i det grønne skiftet.

Siden 2017 har Fornybarklyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Klyngens 90 deltakere er blant de mest innovative energiaktørene i verden, og jobber stadig med nye nasjonale og internasjonale prosjekter.

– Klyngens arbeid har blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, og det nye navnet gjenspeiler klyngens internasjonale satsing. Klyngen arbeider spesielt med integrerte energisystemer og rene drivstoff for transport, forteller Ole Svendgård, klyngeleder i RENERGY.

RENERGY er del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i klimaomstillingen. Energisektoren står overfor enorme endringer og ny teknologi utvikles i stort tempo. Store pådrivere for endring, som elektrifisering og digitalisering av samfunnet, klimapolitikk, teknologiutvikling og nye, effektive og miljøvennlige energiløsninger, gir også store muligheter for verdiskapning for norsk næringsliv. Ren energi er et mulighetsområde som kan sikre Norge økte eksportinntekter og samtidig løse verdens klimautfordringer.

Del innlegg: