20/02/2019

Søk om midler til designdrevet innovasjon i 2019


Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Virksomheter kan motta inntil 50% av totalkostnadene i støtte.
I 2019 ligger det over åtte millioner i potten! Søknadssiden åpner 3. mars og søknadsfrist er 16. mai 2019.

Les mer om utlysningen.Del innlegg: