01/02/2019

Gründere med miljøfokus: Rask men enkel søknad om støtte!

Grundere er velkomne til å kontakte Lars Gjølme ved NTNU for å få hjelp til søknaden.

Er du gründer / startup og kan bidra med løsninger på klimaproblemer? Er ditt produkt bedre enn eksisterende produkter? Kontakt Lars Gjølme i dag!

Da kan du enkelt søke støtte gjennom Climate-KIC Accelerator.

Fordelene er gode:

  • Opptil 95.000 Euro i «soft funding», som gis i 3 trinn
  • Samlingsbasert akseleratorprogram (for nordiske selskaper)
  • Tilgang på europeiske Masterclasses innen ulike aspekter av forretningsutvikling
  • Relativt enkelt søknadsskjema

Søknadsskjemaet er enkelt, tilgjengelig på nett, med bare noen få rubrikker. Lars Gjølme ved NTNU vil gjerne snakke med søkerne for å svare på spørsmål, få utkast til søknaden og bidra at den blir relevant. Det skal også lastes opp en 6 sliders Powerpoint-presentasjon av selskapet. Gjenbruk gjerne tidligere søknader!

Linker til utdypende info på nettsider:

Hvorfor?

Når?  Frist 15. februar 2019, men fortvil ikke, det er en enkel søknad og du får veiledning.

Hvordan?  Søknadsprosess

Hvor?  Climate-KIC Accelerator søknadsskjema 

Hvem?

  • Søker må være firma som er stiftet for mindre enn 5 år siden (evt nytt spin off-firma), og det må være minst 2 personer i teamet (ikke nødvendigvis på heltid).
  • Søknadshjelp fås av Lars Gjølme ved NTNU. [email protected]

Hva: Temaer (nr 1-3 mest aktuelle):

  1. «Urban transition» (det grønne skiftet, byer, avfall, transport, mobilitet, holdninger.
  2. «Sustainable landuse» – mer bærekraftig landbruk (havbruk er nå med inn her, f eks alternative næringskilder tang og tare, samt oppdrett smitte, lus rømming osv).
  3. «Sustainable Production» – hvordan gjøre industrien mer sirkulær.
  4. (Decision – beslutningsstøtte byer vedr investeringer, industrier mv.)

Del innlegg: