09/01/2018

Det skal være lett å gjøre riktig – vanskelig å gjøre feil

Det samarbeidsbaserte LEAN-prosjektet til Servi (Rissa) , ITAB, CNC Produkter, PTM Industrier og IV Group er godt igang med første fellessamling.

Knut Sandbakken fra SINTEF Raufoss Manufacturing bruker dagen til å gi en innføring i Lean ledelse og Lean organisering. Målet for denne første samlingen er å skape en forståelse for hva som skal til for å bygge en bedriftsintern «infrastruktur» for systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid som involverer alle ansatte og alle prosesser i virksomheten.

Et par av bedriftene har allerede kommet langt i Lean tenking og organisering, mens andre har en lengre vei å gå. Prosjektet hensyntar dette ved at Sandbakken mellom fellessamlingene skal ha møter med den enkelte bedrift, hvor bedriftenes særskilte utfordringer adresseres.

Prosjektet gjenomføres som en mix av fellessamlinger, besøk hos bedrifter som har gjennomgått vellykkede leanprosesser, samt arbeid i den enkelte deltakerbedrift. Prosjektet koordineres av Fosen Innovasjon, og finansieres som et samarbeid mellom deltakerbedriftene og Omstillingsprogrammet for Indre Fosen Kommune.

Del innlegg: