26/09/2017

Ringer i Vannet

Dersom din bedrift har behov for arbeidskraft, men ikke har kapasitet eller økonomi til å gå igjennom en krevende rekrutteringsprosess kan Ringer i Vannet være løsningen.
Ringer i Vannet er NHOs rekrutteringsstrategi som kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med organisasjonens medlemsbedrifter. NHO kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Ordningen åpner også for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiver ansvar.

En Fafo-undersøkelse gjort i 2015 viser at både attføringsbedrifter og arbeidsgivere mener at prosjektet har ført til bedre jobbmatch og en høyere andel faste ansettelser enn tidligere.

Les mer om Ringer i Vannet HER.

Del innlegg: