Uncategorized

Kongsberg Discovery blir med i Ocean Autonomy Cluster

Kongsberg Discovery blir med i Ocean Autonomy Cluster

Kongsberg Discovery er en ledende leverandør av sensorer og systemer for hele havdomenet, fra dypet av havet til verdensrommet. Gjennom en solid teknologisk plattform tilbyr selskapet høytytende produkter, systemer og tjenester, som spenner fra kartlegging av havbunnen og havet, forskning, undervannskommunikasjon og -posisjonering, til autonome fartøy både på og under overflaten, samt robust navigasjon, kommunikasjon

Kongsberg Discovery blir med i Ocean Autonomy Cluster Read More »

FI blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper

Fremtidens Industri blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Organisasjonen samler ledende miljøer som kobler ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. Disse miljøene står i dag bak mer enn 1.500 nye vekstkraftige bedrifter over hele landet. — Dette er en viktig arena for å påvirke vilkårene for nyskaping og etablering

FI blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper Read More »

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. COMMSEC står for Community security og skal styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid. Prosjektet vil skape trygghet for forsvaret og forretningsmuligheter for forsvarsindustrien. Målet er å bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap i grenseregionen. Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen Read More »

Oceantech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

OceanTech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot

Tekst og foto: Lars Bugge Aarset – Fremtidens Industri OceanTech Innovation AS utvikler teknologi for bruk i «skvalpesonen» på maritime fartøy og offshoreinstallasjoner. Skvalpesonen offshore er et av de mest krevende, utfordrende og farlige miljøene å utføre arbeid og operasjoner i. Trygg og sikker tilkomst er en av de største utfordringene i skvalpesonen. Nå demonstrerer

OceanTech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot Read More »

Strategisk forum for Nyhavna. Fra venstre: Ann Iren Holm Rise Zeabuz, Åshild Adsen Vitensenteret, Morten Breivik NTNU, Trygve Olav Fossum Skarv Technologies, Ingrid Skjøtskift Fremtidens Industri, Frode Halvorsen Ocean Autonomy Cluster, Christina Ianssen Selfa/Hymatec, Tormod Vaule Norbit, Pål Rune Johansen Water Linked, Anders Penna BOA Offshore, Jon Boje Andersen Innovation JBA og Fredrik Lilleøkedal Ocean Access. Foto: Jan Onarheim NTNU

Nyhavna kan bli Norges «Silicon Harbor»

18 havaktører går nå sammen og stifter Strategisk forum for Nyhavna. Ambisjonen er å utvikle et verdensledende havteknologimiljø på Nyhavna. Trondheim har en historisk mulighet til å etablere Norges «Silicon Harbor» på Nyhavna. Dette blir en sentral del av videreutviklingen av Trondheim som teknologihovedstad. Det er på høy tid at teknologimiljøet med tilknytning til Nyhavna

Nyhavna kan bli Norges «Silicon Harbor» Read More »

Ole Svendgaard fra Autoagri sammen med Aida Refvik Angell og Kine Kilen fra Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023. Foto: Lars Bugge Aarset

Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri FI – Fremtidens Industri og samarbeidspartnere var godt representert på Gründerdagen 2023. Gründerdagen 2023 ble gjennomført på Studentersamfundet i Trondhjem 27. november. Målet for Gründerdagen er at økosystemet for innovasjon i Midt-Norge skal kunne møtes for nettverksbygging og utveksling av erfaringer for hva det vil si å tenke

Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023 Read More »