07/08/2017

Konkurranseloven forbyr åpent anbudssamarbeid

Konkurranseloven begrenser bedriftenes adgang til å inngi et felles tilbud, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes.

Allikevel vil det i flere tilfeller være mulig til å inngi felles tilbud.

Mange konkurrerende bedrifter har ikke alltid en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene, da de ikke har tilstrekkelig erfaring, økonomi, kapasitet, personell eller utsyr. Dersom bedriftene ikke har en potensiell mulighet til å inngi et tilbud alene, vil det være tillatt å inngi et felles tilbud.

En snekker, en rørlegger og en elektriker vil som regel kunne samarbeide om et tilbud. Men, dette forutsetter at det ikke kan leveres deltilbud på det enkelte oppdraget. Dersom konkurransegrunnlaget er utformet slik at men kan levere tilbud på «hele eller deler av anskaffelsen», kan heller ikke snekkeren, rørleggeren og elektrikeren samarbeide. Derfor er det viktig å lese konkurransegrunnlaget nøye, for å se hvordan det er utformet.

Les saken i sin helhet på NHO sin side HER.

Del innlegg: