08/10/2013

Med fokus på jenter

Gjennom prosjektet «Jenter og teknologi» ønsker HiST å heve kvinneandelen på teknologistudiene, samt sørge for å tett oppfølging av jentene under studieløpet slik at de ikke dropper ut. LIV og Smart Water Cluster vil bidra ved å sørge for at jentene får møte næringslivet i regionen.

Det er et stort behov for flere ingeniører i trøndersk næringsliv. Ingeniørutdanningene har tradisjonelt en lav kvinneandel, og dette vil HiST gjøre noe med. De har derfor etablert prosjektet Jenter og teknologi, som skal bidra til å heve kvinneandelen på teknologistudiene, samt sørge for at jentene får tett oppfølging under studieløpet slik at de ikke dropper ut.

HiST sitt viktigste rekrutteringstiltak er motivasjonsdagen ”Jenter og teknologi”, som arrangereres i februar 2014. Her inviteres jenter fra ungdomsskoler og VGS til en dag med fokus på økt motivasjon til realfag og oppmerksomhet rundt behovet for kvinnelige ingeniører. Andre tiltak er for eksempel tilleggspoeng for jenter på ingeniørutdanningene og egen nettside med intervju med kvinnelige studenter.

LIV og Smart Water Cluster har en avtale med HiST Avdeling for Teknologi om å bidra inn i noen av disse aktivitetene. Vi vil blant annet bidra til å rekruttere jenter fra Fosenregionen til HiST sin motivasjonsdag, i håp om å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.

Bedriftsbesøk er også en av aktivitetene som er rettet mot jentene som er i gang med ingeniørstudiene, og her ønsker LIV og Smart Water Cluster å bidra. Industrimiljøet på Fosen har et stort behov for kompetent arbeidskraft, og har lav kvinneandel. LIV håper derfor å bidra til å gjøre dette miljøet mer attraktivt for de kvinnelige ingeniørstudentene.

Smart Water Cluster arrangerte i april en svært vellyket bedriftsrunde for jentenettverket KLEM, og ønsker å kjøre dette igjen – denne gangen med flere jenter og med nye bedrifter.

Bilde: HiST.no

Del innlegg: