Marine Bio Solutions AS utvikler, produserer og markedsfører løsninger relatert til akvakultur og annen biologisk produksjon.