Nettverk og samarbeid

FI Næringshage er en døråpner for samarbeid mellom ulike aktører og bransjer. Gjennom deltakelse i bedriftsnettverk og klynger får bedrifter, institutter og andre organisasjoner løst utfordringer og utvekslet erfaringer på tvers av verdikjeder og markeder. Slike samarbeid skaper nye muligheter innen forretningsutvikling, kompetanseheving og økonomisk vekst. 

Å delta i klynger og nettverk er for mange bedrifter en naturlig del av forretningsstrategien. Her treffer de potensielle kunder og nye samarbeidspartnere, får oversikt over konkurrenters produktportefølje og blir kjent med den siste utviklingen. 

Vi står også sterkere sammen når vi vil løfte frem utfordringer på vegne av næringslivet, eller påvirke rammevilkår og fremtidig næringspolitikk.  Alle våre klynger og nettverk består av bedrifter som er villige til å strekke seg litt lenger, sammen, for å oppnå utvikling og vekst innen sin bransje eller sitt fagområde.

Innovasjon og utvikling oppstår ofte i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Vårt omfattende nettverk består av rundt 500 nasjonale og internasjonale aktører; bedrifter, FoU-institusjoner, utdannings- og interesseorganisasjoner, næringsklynger, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter. 

FI Næringshage hjelper deg med å knytte nye kontakter, utvide nettverket ditt og styrke kompetansen din.

 

Andre tjenester

Forretningsrådgivning

Vi hjelper deg med forretningsrådgivning tilpasset dine behov og forutsetninger. 

Forskning og utvikling

Vi kobler deg opp mot relevante forskningsmiljø og studenter. 

Prosjektutvikling

Vi hjelper deg i alle faser: Idéutvikling, prosjektutforming, finansiering og prosjektledelse.

Kommunikasjon

Nå ut med budskapet ditt! Vi har kompetanse og erfaring innen kommunikasjon tilpasset bedrifter. 

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Næringshage? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.