Skyklyngen

Vi har blant annet bidratt med:
– Bistand til finansiering
– Bistand til søknad
– Nettverk og samarbeid
– Prosjektutvikling

Seks teknologibedrifter, som alle skal levere sine tjenester gjennom skybaserte løsninger, har etablert et strategisk samarbeid for kompetansedeling. Målet med Skyklyngen er at bedriftene skal utvikle raskere og billigere sammen.

De seks bedriftene er Enoco AS, FourC AS, Devico AS, Dtecto AS, Prores AS og LuxSave AS.

Strategien bak samarbeidet er at bedriftene skal koordinere og styrke den kompetansen de besitter på utviklersiden, og sammen finne de beste teknologiske løsningene fremover. På den måten blir klyngebedriftene mer konkurransedyktige, effektive og robuste – og produktene blir bedre.

Mer effektiv utvikling

Selv om produktene de seks bedriftene leverer til kundene er vidt forskjellige, er mye av komponentene som skal til for å levere disse produktene likevel ganske like.  Dette er skybaserte tjenester, og teknologiene bak har en del fellestrekk.

I tillegg til å finne felles løsninger, gjør dette samarbeidet det mulig å dele på utviklerkompetansen, og bedriftenes utviklere blir også en del av et større og dedikert kompetansemiljø. Til sammen har de seks bedriftene rundt 30 utviklere. Disse får nå mulighet til å jobbe sammen.

– Ved å etablere et større utviklingsmiljø på tvers av bedriftene kan vi tilby en enda mer attraktiv arbeidsplass enn de store konsulent-selskapene, sier Ulf Roar Aakenes i Enoco AS.

Med dette samarbeidet effektiviserer de seks utviklingen. I stedet for at bedriftene utvikler seks ulike «motorer», kan de heller lage én i fellesskap. Det sparer de mye tid og ressurser på. Tjenestelagene – de som kunden opplever, vil fremdeles være unike og ulike.

Fikk avgjørende hjelp

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og skal pågå i tre år. Skyklyngen fikk hjelp av Fremtidens Industri til å skrive søknaden til Innovasjon Norge.

– Hjelpen vi fikk fra Fremtidens Industri var helt uvurderlig. Vi hadde ikke hatt muligheten til å gjøre den jobben selv. Hos Fremtidens Industri ble vi møtt med interesse og kompetanse, sier Aakenes.

Det er Tor Rune Skoglund, daglig leder i FourC AS, enig i.

– For oss var det helt avgjørende at vi fikk hjelp til dette, sier Skoglund.

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Næringshage? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.