Frokostmøte: Åpenhetsloven og IPR

FI Næringshage inviterer til frokostmøte med juridiske tema. Advokatfirmaet SANDS blir med for å gi oss mer kunnskap om åpenhetsloven som trer i kraft i 2023, samt en innføring i immaterielle rettigheter. Frokostmøte er fysisk, og advokat og partner ved SANDS kontor i Trondheim, Bård Solem, vil være tilstede, mens presentasjonene vil være digitale.

Vi starter med frokost fra kl. 08 og foredragene fra kl. 08:30. Frokostmøtet er gratis.

Åpenhetsloven
Sommeren 2023 skal virksomheter rapportere i henhold til åpenhetsloven for første gang. Hvilke virksomheter må og bør forholde seg til åpenhetsloven, hvilke krav stilles og hvilken praktisk betydning har den for din virksomhet? Advokat Maria Elena Kvalen fra SANDS gir en innføring og deler sine tips og råd.

Maria Elena Kvalen er advokat og partner i SANDS og leder firmaets faggruppe for arbeidsrett. Maria har også kompetanse innen gransking, compliance og risk management. Hun har erfaring fra større granskingsprosesser, og bistår virksomheter med håndtering av mistanke om kritikkverdige og urettmessige forhold, varslingshåndtering og andre situasjoner hvor det er behov for å kartlegge faktum. I tillegg bistår hun virksomheter i deres compliance arbeid, herunder arbeid knyttet til åpenhetsloven.

Immaterielle rettigheter
Immaterielle rettigheter (IP) er rettigheter knyttet til ideer som materialiserer seg i form av patent, bedriftshemmeligheter, varemerke, design og/eller opphavsrett. God og riktig sikring av virksomhetens immaterielle verdier kan representere store verdier for ditt selskap. Advokat Katrine Malmer-Høvik fra SANDS vil gi en oversikt over de ulike IP rettighetene samt si litt om hva bruk av IP strategi kan bety for å øke verdiskapning i din virksomhet.

Katrine Malmer-Høvik er advokat og partner ved SANDS sitt Oslo kontor og er leder for faggruppen immaterialrett. I perioden 1998-2008 jobbet Katrine som juridisk rådgiver i Patentstyret. Katrine bistår klienter innenfor immaterialrett, markedsføringsrett, kommersielle kontrakter og personvern. Hun fører jevnlig IP saker for domstolene.

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

MSP i Leksvik investerer i avansert CNC-maskin og tidobler produksjonshastigheten

Nopla i Leksvik lager verdens første handlekurv av 98 % resirkulert havplast

Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator