21/12/2021

Julehilsen fra alle oss i FI

Fremtidens Industri ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for mange gode samarbeid i løpet av året som har gått.

Først og fremst er vi utrolig stolte over det vi sammen har fått til i 2021. Det er vanskelig å nevne alt, men aller viktigst er nok verdiskapingen og kompetansebyggingen vi har skapt sammen i løpet av året. 

I FI Næringshage har vi bidratt til å støtte bedrifter gjennom den vanskelige situasjonen næringslivet fortsatt befinner seg i, gjennom rådgivning, søknader om finansiering og kurs. Gjennom våre næringsklynger NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC har vi bidratt til å realisere mange millioner kroner til økt verdiskaping, forskning og utvikling i 2021.

Her er bare noe av alt det vi har vært med på i året som har gått:

6 millioner i støtte til C-Feed
Forskningsrådet deler ut mange millioner kroner til ulike innovasjonsprosjekter, og C-Feed i Vanvikan er en av mottakerne. C-Feed er målbedrift i FI Næringshage og er en unik produsent av hoppekreps. De produserer en milliard egg hver eneste dag, som og blir solgt til kunder over hele verden.

120 millioner kroner til hydrogendrevne fiskebåter
En komplett verdikjede er representert i prosjektet ZeroKyst, som skal demonstrere løsninger for hydrogenelektriske fartøy og mobil energiforsyning i Lofoten. RENERGY koordinerer prosjektet, som ledes av Selfa Arctic. Potensialet for bærekraftig verdiskapingen er anslått til flere milliarder.

36 millioner kroner til autonom havromsteknologi
Kapasitetsløftet MIDAS fikk nylig støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet har et totalbudsjett på 36 millioner kroner over seks år. Med i prosjektet er åtte NTNU-institutter, Ocean Autonomy Cluster, tre forskningssentre og to andre næringsklynger. Sammen representeres over 150 bedrifter.

Enova-million til hydrogenknutepunkt på Rørvik
En industrigruppering skal gjøre grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport i Nærøysund. RENERGY bidrar i prosjektet, som har fått én million kroner i Enova-støtte, etter sterk konkurranse med andre knutepunkt-satsinger i Norge. 

Trondheim skal bli internasjonal hub for testing av havromsteknologi
Trondheim kommune, sammen med næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster og Fremtidens Industri, inngår partnerskap for å trekke norske og utenlandske aktører til Trondheim for å teste og demonstrere nye havromsteknologier.

28 millioner til hydrogenbåt til oppdrett
Bak prosjektet «UBÅT» står et konsortium av teknologi- og industriaktører, som skal utvikle og bygge verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt. Moen Verft leder prosjektet, og Midtnorsk havbruk skal drifte fartøyet. RENERGY er initiativtaker. SINTEF leder forskningen, mens NTE og H2 Marine skal sørge for skalerbar hydrogenproduksjon. 

– MIDSEC er et eksempel på godt klyngesamarbeid
På Forsvarskonferansen 2021 fremhevet statsministeren, fylkesordføreren, Forsvaret og flere bedrifter den viktige rollen MIDSEC har for både næringslivet og offentlige myndigheter. 

Gjev pris til Slidedrain AS
Entreprenørene bak oppstartsbedriften Slidedrain har designet et produkt som kan spare samfunnet for enorme summer forårsaket av vannskader. De «demonstrerer industridesign av imponerende kvalitet» sa juryen da Slidedrain vant DOGA-merket. Slidedrain er målbedrift i FI Næringshage, som har bistått bedriften i 2021.

Nye ansatte i 2021, og flere skal vi bli

All denne aktivitet har igjen ført til en nødvendig økning av staben vår. Ida Kallmyr Lerheim ble tidlig i år ansatt som EU-rådgiver. Stillingen handler kort sagt om å hjelpe næringslivet med å hente penger, og gjøre oss konkurransedyktig i Europa. I tillegg ble Oddbjørn Eriksen ansatt tidlig i høst som seniorrådgiver. Han gikk rett inn som prosjektleder for MIDSEC, som nå er i gang med en spennende prosess. 

Aktiviteten og prosjektene fremover ser ut til å fortsette å øke. Vi har derfor lyst ut flere stillinger i FI, og er i gang med ansettelser.

Vi gleder oss til å få på plass flere folk, slik at vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere kan gripe enda flere forretningsmuligheter og styrke satsingen på forskning og utvikling av muliggjørende teknologier.

En riktig god jul til alle dere fra alle oss! Vi gleder oss til 2022!

Del innlegg: