11/02/2021

Ida ansatt som EU-rådgiver

Første mars starter Ida Kallmyr Lerheim i jobben som EU-rådgiver i RENERGY.

Lerheim kommer fra stillingen som EU-rådgiver ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) ved NTNU. Tidligere har hun jobbet i Innovasjon Norge og ved Trøndelags Europakontor.

– Jeg er en skikkelig EU-nerd, forteller Lerheim.

I 2014 fullførte hun en mastergrad i Europastudier ved NTNU.

Interessen for EU startet allerede på videregående.

– Jeg var på utveksling i Østerrike, og fikk da et større innblikk i EU. I tillegg var jeg fra før politisk engasjert, derfor engasjerte jeg meg da jeg bar i Østerrike, forteller Lerheim.

Indre marked

– Den korte forklaringen er at jeg hjelper Norge å hente penger. Mange synes det høres veldig kjedelig ut, spesielt når jeg nevner politisk arbeid, men jeg synes det er veldig spennende.

Hun er ikke i tvil om at det er viktig for Norske aktører å se til EU og Europa.

– For det første er det viktig å se til EU og Europa for å være konkurransedyktig. Å være en del av det indre markedet i EU er utrolig viktig, sier Lerheim.

– EU satser veldig på å holde bedrifter i Europa konkurransedyktig, og satser på å holde forskningen her hjemme, legger hun til.

Hun sier også at aktører i Trøndelag har en fordel inn mot EU på grunn av nærhet til forskningsinstitusjonene i regionen.

EU-prosjekter

Med ansettelsen av Ida, forsterker RENERGY den internasjonale satsningen med vekt på deltakelse i EU-prosjekter.

– EU utgjør et viktig markedspotensial for norske energiaktører, og EUs nye rammeprogram for forskning og utvikling «Horisont Europa» har en klar satsning på fornybar energi og grønne løsninger. Medlemmene i RENERGY driver aktiv utvikling på et høyt internasjonalt nivå og det er naturlig for RENERGY å ha et Europeisk perspektiv for å bygge partnerskap, hente finansiering og bidra til å bringe norske løsninger ut på det europeiske markedet. Utvidelse av klyngeteamet med en egen EU rådgiver, er et viktig tiltak i denne satsningen, sier RENERGYs klyngeleder, Ole Svendgård.

Som en del av EU satsningen opprettes det også en ressursgruppe i klyngen. Så langt deltar NTNU, SINTEF, TrønderEnergi, NTE, Equinor, International Development Norway og Trondheim kommune i denne gruppen og RENERGY håper flere vil komme til.

– Vi tror det ligger store muligheter for norske bedrifter i EUs programmer, og vi oppfordrer alle med interesse for EU å ta kontakt, sier Svendgård

Del innlegg: