Maritime Robotics

Maritime Robotics AS

Maritime Robotics

Vi har blant annet bidratt med:
– Prosjektutvikling
– Nettverk og samarbeid
– Bistand til finansiering
– Kommunikasjon
– Foto- og videoproduksjon
– 3D-modellering

Pionérbedriften Maritime Robotics AS leverer bransjeledende autonome og ubemannede løsninger for maritime applikasjoner. Deres farkoster og teknologier seiler i dag på alle de syv verdenshavene. Bedriftens ambisjon er å gjøre autonome løsninger så tilgjengelig, trygge og kostnadseffektive som mulig.

Maritime Robotics utvikler og leverer spesialtilpassede farkoster av typen USV (Unmanned Surface Vehicle Systems), MBS (Moored Balloon Systems), UAS (Unmanned Aircraft Systems) og UGV (Unmanned Ground Vehicle Systems). De retter seg først og fremst mot markeder innen geofysisk datainnsamling og -kartlegging, miljøovervåkning samt forsvar og sikkerhet.

Bedriften er spesialister på kostnadseffektive «turn-key»-fartøy som er langt mer mobile enn konvensjonelle fartøy. I tillegg har de egenutviklede og patenterte autonome teknologier som muliggjør mer effektive operasjoner. Det betyr at havbunnskartlegging og overvåking kan gjennomføres langt rimeligere enn tidligere, med bedre kvalitet og betydelig mindre klimafotavtrykk.  

Et industrieventyr

Maritime Robotics ble etablert i Vanvikan på Fosen i 2005. I dag ligger hovedkontoret i Trondheim, og de har avdelinger i Vanvikan, Oslo og på Eggemoen.

Noe av det som skiller Maritime Robotics fra konkurrerende aktører er deres pålitelige og innovative systemløsninger, med stor integrasjonsstøtte og robuste farkoster tilpasset ulike havromsoperasjoner. Deres ledende teknologier og løsninger utvikles i tett samarbeid med sivile, statlige og militære partnere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bedriften er involvert i en rekker FoU-prosjekter og bruker mye tid og ressurser på innovasjon og nye anvendelser. Det har bidratt til en enorm suksess, og historien om Maritime Robotics er i seg selv et industrieventyr. I 2017 var de blant annet først i verden med innhenting av seismikk ved hjelp av et ubemannet fartøy. De var også med å etablere Trondheimsfjorden som verdens første testarena for autonome skip.

Fremst i verden

FI Næringshage og Fremtidens Industri har jobbet med Maritime Robotics i en årrekke. I tillegg til å være målbedrift i næringshagen, er Maritime Robotics også medlem i næringsklyngene MIDSEC, Ocean Autonomy Cluster og NCE Aquatech Cluster. God kontakt med kunnskapsmiljøer og bransjeaktører har bidratt til mange viktige koblinger og samarbeidspartnere. Næringshagen har også bidratt med rådgivning knyttet til blant annet finansiering, prosjektutvikling, forretningsstrategi og kommunikasjon.

Maritime Robotics har opplevd eventyrlig vekst de siste årene, og er i dag blant verdens fremste utviklere og leverandører av autonome fartøy. De bruker tid og ressurser på samarbeid, FoU og utprøving av nye innovative ideer. Dette bidrar også til synergier og verdiskaping for industri og næringsliv i hele regionen.

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Næringshage? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.